Pomoci vybudovat hřiště pro děti je náš velký cíl, na který samy nestačíme. Střádáme finanční prostředky, které získáme jako výtěžek z jednotlivých akcí, ale bez zapojení široké veřejnosti je tato cesta k cíli daleká.

Chceme s naším projektem výstavby dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště v Chrástě vstoupit do povědomí našich občanů tak, aby věděli, že jakoukoli podporou naší činnosti, našich akcí sami přispívají k vybudování dětského areálu.

Cíl projektu:

  •  – podílet se na vybudování dětského hřiště, zapojení veřejnosti do projektu
  •  – zorganizovat akce, které budou mít benefiční charakter a prostředky z nich získané podpoří výstavbu a vybavení dětského hřiště
  •  – oslovit veřejnost, místní podnikatele a firmy a jakoukoliv formou hmotnou či nehmotnou je zapojit do projektu
  •  – pravidelně informovat občany o průběhu celé akce, k tomuto poslouží webové stránky sdružení, případně letáky nebo články v TR

1. etapa výstavby dětského hřiště

Instalace

29. 5. 2009

Přibližně před rokem jsme informovaly naše spoluobčany o velkém cíli, který si TIŠICKÉ KLUBko vytyčilo – vybudovat v areálu fotbalového hřiště v Chrástě spolu s občany Tišic, Chrástu a Kozel – dětské hřiště. Tento velký sen se začíná stávat skutečností. V pátek – 29. května 2009 byly nainstalovány první tři herní prvky dětského hřiště.

Cesta k nim trvala přibližně rok a stála za ní poctivá práce všech holek z KLUBka a velká podpora činnosti tohoto sdružení z řad spoluobčanů a místních podnikatelů.
Holky připravovaly jednu akci za druhou, maminky a babičky pekly cukrovinky pro prodej, návštěvníci akcí platili vstupné a nakupovali. Sponzoři projevili podporu věcnými i finančními dary. A tak jsme společně našetřili na tři herní prvky – vlastně na dva – na dvouhoupačku a pérové houpadlo. Třetí hrací prvek – dřevěný mostek – zasponzoroval Vladimír Bezouška, který má v naší obci vnoučátka.
V první fázi realizace byl vybrán prostor pro hřiště. V další byla vybrána firma, která bude realizovat samotnou výrobu herních prvků a jejich instalaci. Byla oslovena firma Tomovy parky, která disponuje širokým výběrem prvků z přírodních materiálů. Její velkým plusem je možnost spoluúčasti občanů na vlastní instalaci prvků a to pouze za dohledu šéfa montáže, který dozoruje jejich správnou instalaci a ukotvení.
A právě na tuto možnost jsme vsadily – pevně jsme věřily tomu, že se najdou ochotní tatínci a s instalací pomohou. Ochotných pomocníků, a nejen z řad tatínků, se našlo opravdu hodně. S pomocí se přihlásil Václav Čech, který zajistil zemní práce – vybagrování zeminy pod herními prvky, její odvoz a následné přivezení 20 tun písku. Autoškola Ivan Vojta – potřebný písek zaplatila. Polosuchý beton na ukotvení herních prvků dovezl Josef Šimonek , který byl spolu s Františkem Staňkem, Pavlem Janouškem, Jiřím Tomáškem, Ivanem Janouškem, Pavlem Rejnartem a Janem Vojtěchem Biderem v pátek ráno po osmé hodině připraven pomoci s instalací herních prvků. Nebylo by správné zapomenout na Davida Krbce, kterého povinnosti ten den odvedly jinam, ale den předem zarovnal obvody dopadových ploch.

Po půl deváté přivezla auta herní prvky a šéf montáže začal udílet instrukce a rozdělovat práci. Byly vyhloubeny jámy na ukotvení herních prvků a po jejich usazení byly zality betonem. Nejvíce času a sil spotřebovalo rozvezení písku na dopadové plochy a jeho zarovnání. Na hřišti se intenzivně pracovalo do půl dvanácté.
Pomocí našich občanů a spoluúčastí firem na instalaci se podařilo ušetřit několik desítek tisíc korun, které by jinak musely být investovány. Takto se snáze ušetří na herní prvek, který bude znamenat druhou etapu výstavby dětského hřiště. Bude jím Vezírova pevnost nebo Kavčí věž. O tom, která věž bude nakonec realizována, rozhodnou naši občané hlasováním v připravovaných anketách na webových stránkách KLUBka a obce Tišice. Podrobnosti o hlasování sdělíme již na dětském dni, pořádaném 6. června v areálu fotbalového hřiště v Chrástě. V tento den budou hrací prvky předány dětem do užívání.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci první etapy výstavby dětského hřiště. Děkujeme i panu Červinkovi za nabídnutou pomoc, kterou příště rády využijeme. Děkujeme všem, kteří se zapojili do projektu „S KLUBkem – hřiště dětem“ a to jakoukoli formou podpory. Výstavba dětského hřiště není zdaleka jen výsledkem činnosti TIŠICKÉHO KLUBka, ale je výsledkem podpory a zapojení široké veřejnosti. Věříme, že společně zrealizujeme všechny fáze výstavby hřiště. My jsme v každém případě odhodlány k cíli dojít.

Otevření

6. 6. 2009

Tomu ale předcházela více jak roční práce občanského sdružení TIŠICKÉ KLUBko, které za velké podpory a spolupráce místních občanů, podnikatelů a sponzorů, dovedlo první etapu do svého cíle. A tak se předání hřiště dětem stalo prvním bodem programu dětského dne.

Nejprve předsedkyně KLUBka Radka Staňková poděkovala všem, kteří se na výstavbě podíleli, jak finančním příspěvkem, tak pomocí při instalaci. Pak bylo hřiště předáno do užívání obci Tišice, která se stane jeho majitelem a provozovatelem. Bude odpovídat za jeho technický stav a prvky pravidelně kontrolovat. Pomyslný klíč ke hřišti převzal starosta obce Miroslav Brodský, který rovněž poděkoval za aktivní přístup obyvatelů Tišic, Chrástu a Kozel a dále řekl: „Nevěřil jsem, že by zde po roce, kdy se začalo o hřišti hovořit, stály první tři herní prvky a děti mohly začít hřiště užívat. Všem děvčatům, pracujícím pro KLUBko, patří můj dík i obdiv za to, s jakou chutí se pustily do práce a jak si dokázaly získat podporu veřejnosti.“

A pak již byly povolány na tribunu fotbalového hřiště děti, které měly za úkol herní prvky „rozbalit“ a tak je zprovoznit k tomu účelu, ke kterému byly vybudovány. A aby byla v určení dětí spravedlnost byly to děti, jejichž jména začínají stejně, jako názvy herních prvků. Takže Haničky, Honzíkové a Helenky rozvazovali mašli z houpačky. Pavlínky, Petříkové a Patrikové si převzali pérového pejska a Marušky, Martinové a Moniky šli k mostku. Po rozmotání mašle mohly první děti usednou na houpačku nebo se proběhnout po mostku, který zakoupil Vladimír Bezouška st.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří jakoukoli formou podpořili tento projekt a pomohli tak první etapu dokončit ve skutečně krátkém čase. Byli to ti, kteří přišli na klubkové akce a přispěli zaplacením vstupného či nákupem ve stáncích, z nichž šel výtěžek na budování hřiště. Byly to pekařky, které dodávaly slané a sladké dobroty do prodejního stánku. Byli to sponzoři, kteří přispěli finančními dary a v neposlední řadě ti, kteří přiložili ruce k dílu, poskytli techniku či zakoupili materiál potřebný k instalaci prvků.

S výstavbou hřiště nejsme zdaleka u konce a právě dětským dnem jsme vstoupily do druhé fáze jeho budování. V plánu je prolejzačka ve tvaru věže, jejíž konečnou podobu určí veřejnost hlasováním v připravovaných anketách na tomto webu a webových stránkách obce Tišice.

Všem za aktivní pomoc děkují holky z KLUBka.

Ochranná síť

Při budování dětského hřiště v Chrástě bylo nutné počítat s tím, že se časem musí vybudovat ochranná síť za brankovištěm fotbalového hřiště. Díky spolupráci zúčastněných firem nezůstalo u pouhého slibu Tišického klubka a výsledné dílo se podařilo.

Děkujeme firmě MSP Montage, s.r.o. z Prahy, jejíž spolumajitel a jednatel pan Milovan Illič a jeho paní Věra Illič, nabídli sponzorskou pomoc a zafinancovali veškerý materiál – ochrannou síť i sloupky včetně svaření. Děkujeme fotbalovému oddílu v Tišicích, který zajistil montáž nových sloupků a instalaci sítě.

Doplňkové prvky na hřišti

4. 10. 2009

Další etapou výstavby dětského hřiště je herní prvek Vezírova pevnost, který je cílem projektu „Od stromu k dětskému hřišti“. To ale neznamená, že hřiště zůstane do doby jeho realizace bez tolik potřebných doplňkových prvků, jakými jsou například lavičky. V sobotu 4. 10. 2009 se dětské hřiště opět trochu rozrostlo. Zatímco mnozí využili slunečnou sobotu k zazimování zahrádek či k vycházkám do přírody, jiní tento den věnovali instalaci třech laviček, klád k sezení pro děti a  stojanu na kola. František Staněk a Ivan Vojta přiložili ruce k dílu, takže na Radku a Vandu zbyly jen lehčí práce. Zanedlouho budou instalovány i koše na odpadky, které dodá obecní úřad.

2. etapa výstavby dětského hřiště – Od stromu k dětskému hřišti

Od stromu k dětskému hřišti je název projektu, který zpracovalo o.s. TIŠICKÉ KLUBko a který podpořila nejvyšší možnou částkou 100.000 Kč společnost T-mobile. Záměrem projektu je aktivně zapojit děti z místní mateřské a základní školy, včetně jejich rodičů, do výstavby herního prvku Vezírova pevnost. Tento dřevěný prvek doplní budované dětské hřiště. Děti se seznámí se všemi činnostmi souvisejícími s výrobou dřevěného herního prvku (s lesním porostem v okolí, s vlastnostmi dřeva a jeho uplatněním při stavbě, atd.) a samy budou moci ovlivnit budoucí podobu pevnosti-výstupové plochy. Se samotnou instalací pak pomohou rodiče.

Klubko věří, že získá podporu jednak rodičů, ale i ředitelek našich škol. Bez této spolupráce by se vidina dotace rozplynula.

I když KLUBko získalo významnou finanční částku na konkrétní prvek, kterým je Vezírova pevnost, přesto téměř stejně vysokou částku musí dodat z vlastní „kasy“. Všech čtrnáct holek z KLUBka je připraveno pracovat s co nejvyšším nasazením, protože celá realizace musí proběhnout do začátku června  roku 2010 slavnostním předáním prvku na Dětském dni. „Neúspěch nepřipouštíme a věříme, že naši poctivou snahu spoluobčané ocení a podpoří námi pořádané akce“

Výsledky hlasování v anketě

25. 1. 2010

Všichni naši občané a příznivci mohli na webu TIŠICKÉHO KLUBka a na webových stránkách obce Tišice hlasovat od poloviny do konce loňského roku o konečné podobě herního prvku Vezírova pevnost, která je cílem projektu „Od stromu k dětskému hřišti“. Hlasovalo se nejen prostřednictvím webů, ale i pomocí anketních lístků. Ty byly rozdány v září návštěvníkům Bramborového dne a dětem ve škole.

Anketa se týkala podoby výstupových ploch. Byly navrženy tři možné varianty. Děti ve škole daly nejvíce hlasů variantě C, v ostatních anketách zvítězila varianta A, která je i celkovým vítězem. Děti se tak mohou těšit na Vezírovu pevnost, kde kromě skluzavky naleznou tyto výstupové prvky: horolezeckou stěnu, svislý žebřík, nakloněnou rampu a šikmou síť.

Ankety na webu Tišic, ve škole a na podzimní akci se celkem zúčastnilo 411 hlasujících. Pro vítěznou variantu hlasovalo celkem 170 našich občanů, „béčko“ (nakloněná rampa, svislá síť, šikmý žebřík, svislá plošina s otvory) získalo 102 hlasů a varianta C (šikmá plošina s otvory a lanem, horolezecká stěna, šikmý žebřík, svislá síť) 139. Web KLUBka má pouze výsledky v procentech a zde hlasování dopadlo následovně: Pro A se vyjádřilo celkem 61,7 %, B získalo 17, 02 % a variantě C dalo hlas 21, 28 % hlasujících.

V tuto chvíli již firma Tomovy parky s.r.o. pracuje na výrobě celého herního prvku.

Věříme, že konečná podoba herního prvku přinese dětem mnoho radosti, stejně tak jako konečná podoba celého dětského hřiště budovaného KLUBkem za vydatné pomoci našich obyvatel.

Příprava terénu

Dne 6. 5. 2010 byla zahájena výstavba Vezírovy pevnosti.

Po vytyčení dopadových ploch pro prolézačku, přijel pan Michal Krajč s bratrem Tomášem z firmy LAKSTAV PRAHA 5 s. r. o., aby s pomocí techniky připravili prostor, kde se bude Vezírova pevnost dne 12. 5. 2010 instalovat. Za intenzívního deště hlínu (a nejen hlínu, ale zbytky antuky a škváry) vybagrovali a odvezli. Nyní je ještě třeba okraje ručně začistit a montáž dětmi vysněné Vezírovy pevnosti může začít. Jak bagrování probíhalo, se můžete podívat zde.

Děkujeme manželům Ladislavě a Michalovi Krajčovým za ochotu s jakou nabídli pomoc při budování Vezírovy pevnosti.

Instalace

12. 5. 2010

Je to bezmála na den rok, kdy TIŠICKÉ KLUBko, o.s. předalo dětem do užívání první herní prvky budovaného dětského hřiště. První krok byl za námi – klubkařkami – ale daleko delší cestu jsme měly před sebou. To, že bychom za další rok mohly udělat obrovský skok směrem k cíli se nám loni v červnu zdálo nemožné. Ale nemožné se stalo skutkem. Na konci tohoto velkého skoku kupředu stojí Vezírova pevnost!

Cesta k ní trvala celý rok a budovalo ji daleko více lidí, než pouhých čtrnáct klubkařek. Ty pracovaly na pořádaných akcích tak, aby výtěžek z nich byl co nejskvělejší a cesta k cíli rychlejší. Ruku v ruce s nimi šly pekařky a ti, kteří čímkoli přispěli ke zdaru každé akce. V neposlední řadě se vyplatila práce na dotacích, které přinesly podstatnou finanční částku. Společnost T-Mobile přispěla částkou 100 000 Kč a RWE přidalo dalších 40 000 Kč. Projekt, který byl podmínkou k získání dotace od T-Mobile, pomohly zrealizovat děti z nynější 2. a 4. třídy ZŠ a děti z MŠ.

Když se nashromáždila potřebná hromádka korunek – konkrétně částka 190.564 Kč –  došlo na den „D“. Tím byla středa 12. května 2010. Ale co by samotné holky zvládly, kdyby za nimi nestáli chlapi ochotní přiložit ruku k dílu a zajistit potřebnou technickou pomoc. Před samotnou realizací nabídla pomoc firma LAKSTAV Praha 5, s.r.o (konkrétně její jednatel Michal Krajč), která zajistila zemní práce. Okraje  dopadové plochy začistili tatínkové David Krbec a Michal Pasovský. AUTODOPRAVA Petra Kouby a Václava Čecha navezla potřebný písek na dopadovou plochu, samotný písek (celkem 4 kontejnery) zajistila Autoškola VTR Motorsport – Ivan Vojta. Beton na ukotvení celé Vezírovy pevnosti přivezl Josef Šimonek. A pak už zbylo jen sehnat ochotnou partu chlapů, kteří pomohou při samotné montáži, a to se povedlo také. Takže když dorazili dva šéfmontéři z firmy Tomovy parky, čekala na ně parta ve složení: František Staněk, Petr Žák, Martin Binder, Pavel Rejnart, Jiří Marek, Jan Vojtěch Binder, Josef Šimonek a Ivan Vojta. Na ty čekalo pár opravdu pracovních hodin – od půl desáté do tří odpoledne. Ale výsledek stojí za to! Vezírova pevnost je na svém místě. Ještě zbývá doplnit dopadovou plochu o třetí a čtvrtý kontejner písku. Tohoto úkolu se zhostil Lukáš a Markéta Kalibánovi a Václav Trédl.

Všichni pomáhali jak mohli, i holky z klubka se chopily nářadí a pomohly házet a hrabat písek. Nakonec byla pevnost „obehnána“ bezpečnostní páskou, protože by ji nedočkaví návštěvníci mohli před zatvrdnutím betonu poškodit. Vezírova pevnost bude dětem do užívání předána v rámci dne dětí – 5. června 2010.

TIŠICKÉ KLUBko předá i tento herní prvek obecnímu úřadu, který zajistí pravidelné revize pověřeným pracovníkem panem Berkou a následnou roční revizi prvků odbornou firmou.

Dětské hřiště je velkou akcí všech, kteří chtějí nějak pomoci ke zlepšení vyžití v naší obci. My – klubkařky – jsme motorem celé této akce, ale ten by nestačil na to, aby celý „stroj“ začal fungovat. A tím dobře pracujícím strojem jsou všichni, kdo pomáhají, nabízí pomoc, pečou, přispívají na vstupném, věnují finanční dary. Za tuto podporu všem lidem a firmám děkujeme. Odměnou jim je spokojenost na tvářích všech uživatelů dětského hřiště.

Ale to ještě dokončené není! Dokončením druhé etapy vstupujeme do té třetí. A stejně jako jste se vy – občané našich obcí – vyjadřovali v anketě ke konečné podobě Vezírovy pevnosti, budete moci spolurozhodnout i o tom, do čeho půjdeme nyní. Takže vzhůru do třetí etapy, cíl je na dohled!!!

Otevření

5. 6. 2010

Druhá etapa výstavby dětského hřiště došla do svého cíle v sobotu 5. června 2010. V tento den byla v rámci dětského dne slavnostně předána do užívání Vezírova pevnost. Za přítomnosti místostarostky obce Dr. Olgy Janouškové si děti „rozbalily“ dodatečný dáreček ke dni dětí.

3. etapa výstavby dětského hřiště

  Posledním prvkem, který jsme v rámci projektu „S KLUBkem – hřiště dětem“ vybudovali, je lanovka Poletucha. Přípravy na budování začaly již 19. 5. 2011, kdy pan Miloslav Soukup prostor pro lanovku vysekal a pan Václav Čech svým bagrem zde srovnal terén.

  V současné době je již lanovka na svém místě, její montáž proběhla 23. 5. 2011. Slavnostně ji dětem předáme na akci „Dětský den“ v sobotu 4. 6. 2011

Instalace

23. 5. 2011

  Dnešní slunečný den přinesl definitivní konec projektu „S KLUBkem – hřiště dětem“. Byl namontován poslední herní prvek v rámci tohoto projektu – lanovka Poletucha. Celou akci řídili dva vstřícní šéfmontéři z firmy Tomovy parky. Parta ochotných chlapů a tatínků – jmenovitě Vladimír Toman, Josef Šimonek, Roman Kučera, Miloslav Soukup a Jiří Fürst pod jejich vedením sešroubovala, ukotvila a zabetonovala lanovku na své místo. Beton připravil a přivezl Josef Šimonek. Celá akce trvala od 9.30 do 15.15 hodin.

  Sluníčko pěkně hřálo a tak jistě přišlo vhod občerstvení, které pro všechny „pracanty“ připravila Vanda Husáková. A nemyslete si, že pracovali jen tatínkové. I maminky přiložily ruku k dílu. Jmenovitě Vanda Husáková, Jitka Mitošinková a Blanka Janoušková  natřely všechny oprýskané hrací prvky. Nyní již září opět novotou a těší se na své návštěníky. Lanovka Poletucha bude předána dětem v rámci dětského dne, tj. 4. 6. 2011.

Otevření

4. 6. 2011

 Třetí etapa výstavby dětského hřiště došla do svého cíle v sobotu 4. června 2011. V tento den byla dětem v rámci inidánského dětského dne slavnostně předána do užívání lanovka Poletucha. Za přítomnosti starosty Pavla Končela si děti „rozbalily“ dodatečný dáreček ke dni dětí.

 Dokončením lanovky Poletuchy končí projekt TIŠICKÉHO KLUBka s názvem „S KLUBkem – hřiště dětem“.

4. etapa výstavby dětského hřiště

6/2015
Každý výtěžek z akce, kterou pořádáme, věnujeme dětem. To jsou naše cíle, a protože byla poptávka po nějakém doplnění na dětském hřišti v Chrástě, rozhodli jsme se odběhnout od bikeparku a zakoupit dětský kolotoč. Cena 60.000 Kč je vysoká, ale Tišické klubko získalo dotaci od RWE – 30.000 Kč.
Věříme, že se KOLOTOČ dětem bude líbit..