"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

4. rozsvícení vánočního stromku - závěrečná zpráva

Tak, jako se zpívá v písničce od Michala Tučného - ".. ani mráz, ani déšt ... na Fešáky neplatí.. " - tak jsme se i my, klubkařky, s počasím škádlily celý rok. Deště jsme si užívaly při našich akcích dost a dost a první vločky padly i při 4. rozsvěcení vánočního stromu. První adventní neděle byla i tou první mrazivou v letošní zimě, ale nás nezastavilo nic a jak se po celý rok potvrzovalo, nic nezastavilo ani návštěvníky.

 

Část příprav probíhala v teple domova – cukrářky pekly u rozpálených sporáků, šikovné ruce připravily spoustu krásných vánočních dekorací do prodejního stánku a nápoje se připravovaly také v teple. Odpoledne se všechno začalo navážet a s klesající teplotou nás hřálo vědomí, že návštěvníci várnice se svařákem, Vánočním překvapením i dětským punčem a čajem okamžitě obklopí.

 

Stánky nebyly jediné, co se muselo připravit. K vystoupení se chystaly děti ze základní školy, které se pod vedením Simony Rendekové převlékly do kostýmů, aby předvedly živý betlém. Ten doplnili pastýři v podání dětí z mateřské školy. Všechny maminky, které se podílely na přípravě kostýmů pro děti mají velkou jedničku, protože všichni účinkující vypadali naprosto úžasně. Dík patří i učitelkám, které s dětmi vše nacvičily. Pozadu nezůstaly ani klubkařky, které se spolu s dětmi zapojily do komponovaného příběhu o narození Ježíše. Celé pásmo mluveným slovem doprovodila herečka Jana Andresíková. Na konci programu byl jak jinak promítnut střihový film z dílny Pavla Kváčka, který všechny vrátil k předešlému Rozsvěcení a postupně prošel všechny akce v roce 2010.

 

Dík za podíl na úspěchu akce patří nejen těm, kteří byli součástí programu, ale i všem ze „zákulisí“. Všem prodavačkám, Vaškovi Hruškovi ze skupiny A je to, který akci ozvučil, Miloši Tůmovi za instalaci promítací techniky, Pavlu Kváčkovi za osvětlení a zaměstnancům obecního úřadu a starostovi obce za poskytnutí prostor.

 

Sešla se nás před obecním úřadem ne jedna stovka, ale minimálně tři a půl. Všichni s horkým kalíškem v ruce spolu probrali to, co rok přinesl, zaposlouchali se do zpívaných koled a chvilku si osladili napečeným cukrovím. Každé Rozsvěcení je krásnou, pohodovou tečkou za celým rokem a ne jinak tomu bylo i letos. Věříme, že se nám podaří připravit další prima akce i v roce následujícím a že se spolu bude setkávat ještě dlouhá léta. Vždyť společné cíle jsou veliké a cesta k nim krátká nebude. Děkujeme všem za milá slova uznání a za podporu, kterou nám na všech akcích prokazujete. Upřímně se snažíme všechny získané finance co nejlépe zúročit a i ty, které jsme získaly na této akci – 17.916 Kč – budou použity na projekt „S KLUBkem – hřiště dětem“, který povede ke zlepšení života obyvatel našich obcí.

Vyhledávání

Facebook