"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

S lampionem za Kozlouchem potřetí – závěrečná zpráva z akce

6. 11. 2010

Ráno vítr, který by dětem bral lampionky z rukou – odpoledne déšť. Takové bylo počasí první listopadovou sobotu, kdy se děti vydaly na setkání s Kozlouchem. Ale protože místní strašidýlko Kozlouch je pro děti velkým lákadlem, na počtu účastníků se nepřízeň počasí neprojevila.

Ono vlastně to letos nebylo jen o Kozlouchovi. Děti moc dobře věděly, že se nám podařilo vypátrat i strašidýlko z Tišic a Chrástu a ti tři spolu kuli pikle, jak to letošní putování dětem pozměnit. S velkou pravděpodobností děti i rodiče čekali, že se s nimi sejdou, tak jako s Kozlouchem, u rybníčku kal, kde končí lampionový průvod, ale spletli se. Chrástal s Ticháčkem byli na samém začátku putování – to je u kozelského kostelíku Všech svatých. Spolu s dětmi se pak v mírném dešti vydali ke Kalu probrat Kozloucha a vylákat ho z jeho pelíšku.

U Kalu bylo živo už od časných odpoledních hodin. Déšť – nedéšť – vše muselo být připraveno, nainstalováno. A tak postupně začaly vyrůstat stříšky pro prodejní stánek, navezly se stoly, Pavel Kváček se postaral o osvětlení i o ohraničení louže, která vprostřed parčíku zůstala z dob letních dešťů. Děti také nezahálely – krásná světýlka, která vyrobily, oživila krásně celý prostor. Maminky, babičky i klubkařky přinášely napečené dobroty, na stolech se usadily várnice s teplými nápoji. Takže ti z návštěvníků, kteří měli ke kostelu cestu kolem Kalu již plně využívali nabídku našeho stánku a do průvodu odcházeli vyzbrojeni „veselými“ kalíšky. V těch pro zahřátí byl pro děti čaj, již tradičně výborný svařák, Kozlaloka a Kozlouchův lomcovák.

Chrástal s Ticháčkem Kozlouchovi přivedli opravdu velkou kupu dětí od těch nejmenších až po školáky. Zatímco si děti šly k našim strašidýlkům pro odměnu za statečnost v podobě Kozlouchova osvědčení a cukrátka, rodiče se postavili do fronty ke stánku, který během chvilky zel prázdnotou. To je výborná vizitka všem, které nám do stánku přispěly (samé ženy to byly Usmívající se). Tentokrát nás naši návštěvníci „nevypili“, ale ponechali nám trochu málo lomcováku na další den.

I přes nepřízeň počasí se akce prostě vydařila. Žádné z dětí neodcházelo s prázdnou, odměny byly pro všechny putovníčky i pro výrobce světýlek. Jako nejkrásnější světýlka byla oceněna světýlka dětí Capratových, dále Kačenky a Martina. Ale krásná byla všechna. A to, že se po všem ve stánku jen zaprášilo svědčí nejen o kvalitě připravených dobrot, ale i o tom, že naše kasička opět nezůstala zdaleka prázdná. Na projekt „S KLUBKEM – hřiště dětem“ přibyla částka 5 460 Kč. Projekt se blíží zdárně ke svému cíli. A to je práce nás – klubkařek – a vás – návštěvníků našich akcí a spřízněných lidí, kteří tento projekt berou za svůj.

Seznam všech, které přispěly do stánku s dobrotami:

Václava Kavínová

Holky Kváčkovy

Vanda Husáková

Stáňa Kavrzová

Jarmila Habartová

Vlasta Brodská

Petra Jungová

Naďa Černá

Radka Krausová

Radka Staňková

Dana Janoušková

Zuzana Capratová

Blanka Janoušková

Helena Kravcová

Daniela Heřmanová

Vyhledávání

Facebook