"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Dětský den aneb s námořníky poplujem - závěrečná zpráva

5. 6. 2010

Scénář každé připravované akce je stejný – nejprve schůzky – vymyslet program, kdo co připraví, co je potřeba vytisknout, přivézt, objednat. Pak vyslat žádost na krásné počasí a čekat, že se na nic nezapomene. Klubkařky jsou již po těch celkem dvanácti uspořádaných akcích pro širokou veřejnost sehraný tým, tou velkou neznámou je vždy počasí a to ani tentokrát nezklamalo. 

Tak jako v minulých ročnících, tak i letos se chystalo nejen na hřišti, ale i na šesti stanovištích v jeho okolí. Samotné přípravy šly v nádherném počasí všem od ruky, pracovaly nejen holky z KLUBka, ale i jejich „kluci“, děti a spřízněné kamarádky. V jednu hodinu, kdy dětský den začínal, byli všichni na svých místech a mohlo vypuknout vše, co pro dětský den s podtitulem - „s námořníky poplujem“ bylo připraveno. 

Všechny holky z klubka byly opravdu rády, že první bod programu byl naprosto stejný jako loni – předání herního prvku do užívání dětem. Rok poctivé práce, podpora sponzorů i obyvatel našich obcí přinesly vytouženou Vezírovu pevnost, kterou předsedkyně KLUBka – Radka předala do majetku obce a spolu s místostarostkou Olgou Janouškovou ji předaly dětem. Fotografie z předání zde.

Odstartování celého odpoledne si vzaly na svá bedra křehké břišní tanečnice. Všem cestovatelům před jejich vyplutím na stanoviště spolu se svou lektorkou zatančily krásnou sestavu plnou podmanivých pohybů, vlastních břišním tanečnicím. A pak se již vypravila první skupinka z celkem dvoustovky dětí na jednotlivá stanoviště mezi žraloky do Žraločí zátoky, zachránit trosečníka nebo nalovit ryby. 

Zabavit se mohly děti nejen na trase obcí, ale i na hřišti. Oblíbené výtvarné dílny byly zaměřeny také „námořnicky“. Tričko a pirátské šátky například s motivy delfínů či mušlí v první z dílniček byly velkým lákadlem a dílnička tak v neustálém obležení, takže Míša, Vanda a Simona měly plné ruce práce s přípravami a mytím šablon. Tentokrát jim práci usnadnilo sluníčko, které nabarvená trika okamžitě usušilo. Stejně tak pomáhalo Blance a Zdeňce při sušení nabarvených sádráčků, které si děti s radostí odnášely. Helena a Mirka nalákaly hlavně holčičky na výrobu rybiček zdobených kamínky a flitry, kluci ti zde dali přednost výrobě parníčků. Posílena byla dílna Malování na počkání, ve které Zuzka, Magda a Lída malovaly obličejíky dětí do podoby pirátů, mořských víl nebo rybiček. Chvíli čekání na vyplutí do jednotlivých stanovišť si mohli všichni ukrátit prohlídkou „Fotogalerie na síti“, kde byly fotografie z celého projektu výstavby Vezírovy pevnosti. Do projektu nazvaném „Od stromu k dětskému hřišti“ se zapojily děti z mateřské i základní školy. Dále pak fotografie z minulých akcí, které vyloudily nejeden úsměv na tvářích návštěvníků. Ale galerie nebyla jediná, kvůli které přicházeli návštěvníci k síti. Byla zde vyvěšena i kompletní morseova abeceda a děti si sem přicházely pro vyluštění zprávy zapsané touto abecedou. Za její správné vyluštění, stejně jako za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích, následovala odměna ve stánku s odměnami.

A jak je zvykem na všech našich akcích - postaráno bylo i o strávníky. Pekařky, naše milé příznivkyně, napekly a naše prodavačky – Miluška, Maruška a Růženka se měly v krámku „U kytiček“ co ohánět. Stejně tak pilně pracovala Světluš u prodeje kávy a Ondřej - zdatný kuchař párků v rohlíku. Posledním stánkem, z jehož prodeje šel výtěžek na konto „hřiště“, byl stánek s balónky, o které se tentokrát postarala Katka Havlíčková z firmy McDonald. 

I tentokrát půjde výtěžek z akce, stejně jako výtěžek z akcí následujících, na projekt „S KLUBkem – hřiště dětem“. Ten předáním Vezírovy pevnosti vstoupil do své třetí fáze. Dalším budovaným prvkem chceme myslet na starší děti, ale jeho vybudování bude záležet na zdárném dojednání podmínek. Tak nám držte palce!!! Věříme, že každý, kdo může přispět ke zdárnému dokončení celého projektu tak učiní, protože ta radost z nového hřiště, neustále obleženého dětmi, stojí za námahu, vstřícnost a trochu toho volného času.

Dětský den se jedním slovem prostě vydařil. Pohodový Návštěvnost byla veliká, stejně tak spokojenost a soutěžní elán. Velká je i pomoc těch, které ke KLUBku nerozlučně patří. To jsou všichni ti ochotní stoupnout si do stánku u vstupu, s odměnami nebo zajistit všechna stanoviště na trase. Děkujeme opravdu všem, kteří pomohli, přispěli finančně nebo věcně a spolu s KLUBkem se podíleli na jednom krásném odpoledni, plném spokojených dětí…, ale i těch dříve narozených!

Vyhledávání

Facebook