"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Indiánský dětský den s TIŠICKÝM KLUBkem - závěrečná zpráva

4. 6. 2011

 Stejně jako v minulých letech, tak i letos připravily holky z KLUBka pro všechny děti z Tišic i z okolí na sobotní červnové odpoledne  den plný zábavy. Tentokrát hlavní roli hráli indiáni a vše, co s indiánským životem souvisí.

 

 Již v 9 hodin začaly přípravy na velký dětský den, na který náčelník Sedící Býk svolal všechny rudé i přátelské bílé tváře. Všechny indiánky - klubkařky včetně jejich pomocníků - s náležitým odhodláním a vervou začaly na hřišti stavět přístřešky pro jednotlivé tvořivé dílny, které se staly již neodmyslitelnou součástí dětského dne. Nestavěly jen holky z KLUBka, ale svůj „přístřešek“ - tee pee  - vybudoval i pravý indián jménem VijohiAnpata Van Petui, což  v jazyce bledých tváří znamená Východ Slunce. Ten přijel spolu s dvěma mladými indiány, aby dětem ukázali rozmanité indiánské předměty, naučili je zacházet s bičem či s lukem a šípy.

 

 Okolo 13 hodiny začaly přicházet první děti, aby si v tvořivých dílnách  nechaly do vlasů zaplést indiánský copánek nebo si vyzdobily indiánskou čelenku, vytvořily si totem, či vypálily různé znaky na amulet. Velký zájem byl tradičně o indiánské maskování, kdy indiánské kouzelnice malovaly dětské líce (a nejen dětské smiley). Příjemným zpestřením sobotního odpoledne bylo vystoupení s indiánskými tancemi holčiček z družiny.

 

 Na indiánské stezce byly připraveny úkoly k prověření znalostí a dovedností, které by každý indián měl umět – plížení, jízda na kánoi, poznávání bylin a stop zvěře, rýžování zlata, hod lasem či hod tomahavkem. Za odměnu děti dostaly indiánské zuby, které ve stánku s odměnami vyměnily za krásné odměny. Při putování tišickou prérií měly děti možnost potkat či se dokonce i svézt na koni Vinnetoua či krásné indiánky Nšo-či.

 

 Vyhladovělí a žízniví návštěvníci, kterých přišlo téměř 450, mohli svůj hlad či žízeň uspokojit nákupem kávy, čokolády, párku v rohlíku či dobrot ve Stánku u kytiček. Do něj všem návštěvníkům napekly naše pekařky.  O prodej slaných i sladkých výrobků se postaraly již tradičně naše babičky Růženka Volfová, Miluška Šťastná a Maruška Zvelebilová.

 

 TIŠICKÉ KLUBko nechalo pro děti vybudovat lanovku Poletuchu a tento dárek předalo dětem a do majetku obce právě na indiánském dni. Fotografie z předání ZDE. Lanovka Poletucha je posledním herním prvkem, který TIŠICKÉ KLUBko v rámci projektu "S KLUBkem - hřiště dětem" vybudovalo. Tento projekt skončil, ale již nyní se rozbíhá projekt nový, s názvem „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“, jehož cílem je vybudovat v části obce Tišice, na Pastvičkách minibikepark.

 

 Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací a přípravami na indiánský dětský den, všem, kteří přispěli finančně či věcnými dary, všem, kteří napekli své dobroty do prodejního stánku i všem návštěvníkům. Díky vám všem přibyla na výše zmiňovaný projekt „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“ částka ve výši více jak 29.000 Kč.

 

Na stanovištích pomáhali:

Martina Pazderová

Klára a Bára Uhrovy

Kristýna Křivská s kamarádkou

Pavel Kváček, Ondřej Markl, Kateřina Svobodová

Michal Kváček

Tonda Kravcov ml., Alena Binderová 

Tomáš Binder, Jessika Svobodová - na koních

 

Na hřišti pomáhali:

Jana Čemusová , Gábina Kostková - vstup

Vladimír Bezouška - káva

Lída Nováková - malování

Alena Psotová, Petra Zaoralová - odměny

Marie Zvelebilová, Růžena Volfová, Miluška Šťastná - prodej dobrot

Vyhledávání

Facebook