"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

S lampionem za Kozlouchem počtvrté - závěrečná zpráva

5. 11. 2011

 Jsme na místě, svítících lampionků se sešlo před hřbitovem dost a dost a my mohli vyrazit na slibované putování za Kozlouchem. Po cestě na děti čekala strašidýlka s rozsvícenou dýňovou hlavou, ale i strašidýlka živá. Nebojácné děti se dokonce nechaly přesvědčit a postály u nich fotoaparátům svých rodičů. „Já se Tě nebojím, můžu se s tebou vyfotit?“ Povídá malá holčička strašlivému kostlivci a chytla ho za ruku. smiley

 Po cestě se k průvodu připojovali další putovníčci a průvod neunikl ani zvědavým pohledům kolembydlících. 

 

 V cíli se děti Kozloucha dočkaly. Ten rozdal dětem asi 300 listů na památku za odvážné putování, bonbonek a děti se  s ním mohly vyfotit.

   

 Součástí putování byla - stejně jako každý rok - soutěž o nejkrásnější světýlko. Všechna přinešená světýlka do soutěže krásně prozářila sobotní podvečer u rybníku Kal. A tak bylo velmi těžké vybrat ta nejkrásnější. Hlavní odměnu získaly tyto děti:

 

1. místo - sourozenci Kulhánkovi

2. místo – Eliška Husáková

3. místo – Adélka Capratová

 

 Slibovali jsme překvapení, chvilku jsme napínali a po druhém společném hlasitém odpočítávání 10, 9, 8…. se spustil tříminutový ohňostroj. A bylo, na co se koukat. Nejhezčí odměnou pro holky z KLUBka byl potlesk přítomných.

 

 Děkujeme Ivanovi Janouškovi za zodpovědné odpálení ohňostroje, děkujeme Tondovi Kravcovi mladšímu i staršímu za pomoc s prodejem nápojů, dále děkujeme pekařkám, které napekly dobroty do našeho prodejního stánku:

 

Vlasta Brodská, Zuzana Capratová, Jarmila Habartová, Daniela Heřmanová, Blanka Janoušková, Dana Janoušková, Kristýnka Kalibánová, Václava Kavínová, Helena Kravcová, Jarmila Kváčková, Simona Rendeková, Radka Staňková, Mirka Tomášková a paní, která přinesla kremrole, ale zapomněli jsme si poznamenat její jméno.

 

Výtěžek z akce ve výši 3950 Kč bude použit na projekt „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“.

     

Fotografie

Vyhledávání

Facebook