"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

5. rozsvícení vánočního stromku - závěrečná zpráva

27. 11. 2011

 Tradice rozsvícení vánočního stromku v naší obci se v mnohých z nás zakotvila tak, že nechyběli ani u pátého vánočního rozsvícení, a přišli tak zahájit adventní čas. K tomu neodmyslitelně patří vůně svařáku a vánočních perníčků, vůně jehličí z adventních věnců a chuť si popovídat, setkat se s přáteli a vyposlechnout si koledy nebo jiné vánoční písničky.

 

 V programu tradičně nechybělo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, zazpívaly si i holky z KLUBka. Komorní skladbu od Ctibora Süsera zahrála na kytaru Anička Šimonková a po přání krásných Vánoc pana starosty Pavla Končela pak děti za doprovodu podmanivé hudby přinesly symbolické světlo na stromeček. Ten se rozsvítil po básničce Pavlínky Štruplové.

 

 Děkujeme moderátorovi akce Vláďovi Bezouškovi, dětem za účinkování v programu, Tomášovi Uhrovi a Pavlovi Kváčkovi za techniku a sponzorům VARIANT spol. s r.o. za dodání koření do nápojů, Autodoprava Kaucký AG s.r.o. za sladkosti pro děti, Markétě Kalibánové za adventní svícny do prodejního stánku a samozřejmě všem pekařkám:

Martina Bezoušková, Vlasta Brodská, paní Čebišová, Katka Havlíčková, Daniela Heřmanová, Daniel Hoffmann, Vanda Husáková, Blanka Janoušková, Dana Janoušková, Jitka Jiroušková, Petra Jungová, Markéta Kalibánová, Václava Kavínová, Magda Kocurová, Hana Končelová, Marcela Končelová, Helena Kravcová, Jarmila Kváčková, Zdenka Kváčková, Simona Rendeková, Radka Staňková, Denisa Strnadová, Ivana Šimonková, Jana Štruplová,  Alena Veselá, Růžena Volfová, Lenka Žemličková, 

 

 Další velké poděkování patří vám všem za zakoupení svařáku a jiných dobrot. Vše se nám podařilo prodat, vše se snědlo a vypilo. Do projektu „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“ tak přibyla krásná částka 20.311 Kč.

Vyhledávání

Facebook