"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

6. rozsvícení vánočního stromku - závěrečná zpráva z akce

2.12.2012

  V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky. A u nás v Tišicích se poprvé za účasti občanů rozsvítil stromek před obecním úřadem v roce 2007. Vůně svařáku a tóny vánočních písní přilákalo hodně občanů, kterým nechyběla chuť si popovídat s přáteli. Ne jinak tomu bylo i letos na šestém rozsvícení. A možná jste si všimli, že nám ten stromeček za těch šest let povyrostl a letos se opravdu rozzářil krásným barevným světem. 

 

  V programu tradičně nechybělo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, zazpívaly si i holky z KLUBka s kytarovým doprovodem Petra Janouška. Zarecitovaly děti Ondřej Sosnovec, Kristýna Kalibánová, Adéla a Aneta Capratovy, na trubku zahrála koledy Saša Havlíčková a na elektronické piano Jan Staněk. 

 

  Děkujeme moderátorovi akce Vláďovi Bezouškovi, Pavlovi Kváčkovi a Františkovi Staňkovi za osvětlení prostoru, Martinovi Skálovi za ozvučení. Firmě VARIANT spol. s r.o. z Přívor za koření do svařáku a dětského punče, Markétě Kalibánové za svícny, Petrovi Brodskému za svíčky do prodeje. Děkujeme dětem i učitelkám z MŠ a ZŠ za vystoupení, Obci Tišice. Děkujeme našim věrným i novým pekařkám. Jejich zájem nás moc těší. 

 

  Výtěžek z akce ve výši 20.370 Kč bude použit na projekt  „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“ 

 

A slovy z děkovné vánoční písničky, která měla premiéru na rozsvícení, bych Vám chtěla za celé TIŠICKÉ KLUBko popřát hezké Vánoce, radost, pohodu a veselí v novém roce.

Přišla první adventní, tóny písní nám teď zní,

my stojíme tu před vámi jak vloni.

Oči dětí zazáří, snad se nám večer podaří, 

a svařák, punč i purpura tu voní.

 

Haleluja haleluja, haleluja, haleluja

 

Zpíváme vám pro radost,

punče máme ještě dost

a cukroví od pekařek tu čeká.

Když si ho tu koupíte, jistě neprohloupíte,

před jejich uměním i Pohlreich smeká.

 

Touto písní říct vám chcem, 

že vám všechny děkujem,

že na akce Klubka chodíváte. 

Stromeček se rozsvítí, když světýlka nezmizí,

a všichni si tu s námi zazpíváte.

Vyhledávání

Facebook