"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

12. rozsvícení vánočního stromku - pekařky

pí Čebišová

Dolejšová Věra

Havlíčková Katka

Havlíčková Nikola

Horčíková Hana

pí Hrušková

Hüttnerová Romana

Končelová Hana

Krbcová Andrea

Křížová Simona

Kváčková Zdeňka

Nováková Božena

Pasovská Renata

Prošková Zuzana

Sekujová Míša

Šedivý Michal

Šimonková Ivana

pí Štruplová

Volfová Růžena

Vostřáková Lucie

 

a všechny ty, které jsme si ve spěchu zapomněli poznamenat

Vyhledávání

Facebook