"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Články

SPONZOŘI

Bez pomoci různých našich přátel, organizací, nadací a bez pomoci obce, by se některé naše projekty či akce realizovaly obtížněji nebo vůbec. Velmi si takové podpory vážíme a děkujeme za ní. Vaši podporu budeme po domluvě rádi prezentovat na našich webových stránkách a jiných propagačních materiálech sdružení.

 

Jakou formou můžete pomoci?

Uvítáme jakékoliv dary, služby, slevy, dobrovolnou práci od firem i fyzických osob. Přijetí každého daru potvrdíme na vyžádání darovací smlouvou. Všechny dárce prosíme o zaslání nezbytných údajů pro sepsání darovací smlouvy na e-mailovou adresu bl.janouskova(a)seznam.cz

 

O hodnotu finančního daru věnovaného občanskému sdružení lze snížit základ daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. následujícím způsobem:

1) Fyzické osoby mohou dle §15 odst. 1 snížit svůj daňový základ o hodnotu darů, jestliže úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% jejich základu daně anebo činí alespoň částku 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

2) Právnické osoby mohou dle §20 odst. 8 snížit svůj daňový základ o hodnotu daru, pokud jeho výše přesáhne částku 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % ze základu daně.

 

Účet spolku je veden u Poštovní spořitelny, č.ú. 220118801/0300

  

 

Děkujeme sponzorům, kteří nás podpořili:

Dětský den aneb dnes se metrem projedem - soupis zde

2. rozsvícení vánočního stromku - soupis zde

Dětský den aneb celou ZOO projedem - soupis zde

Bramborový den - soupis zde

Dětský den aneb s námořníky poplujem - soupis zde

Zelný den - soupis zde

Indiánský den s TIŠICKÝM KLUBkem - soupis zde

Slepičí den - soupis zde

Dětský den aneb poleť s námi hned na vesmírný let - soupis zde

Jablečný den - soupis zde

Kabaret 20tých let - soupis zde

Dětský den aneb život hmyzí nám není cizí - soupis zde

Kolo nás baví - soupis zde

S lampionem za Kozlouchem pošesté - soupis zde

7. rozsvícení vánočního stromku - soupis zde

Černobílá zábava - soupis zde

Dětský den aneb pouť a cirkus po našem - soupis zde

S lampionem za Kozlouchem posedmé - soupis zde

8. rozsvícení vánočního stromku - soupis zde

Týýý jo, je tu RIO - soupis zde

Dětský den s Večerníčkem - soupis zde

S lampionem za Kozlouchem poosmé - soupis zde

9. rozsvícení vánočního stromku - soupis zde

Bez moře i bez pláže, KLUBko tančit dokáže - soupis zde

Dětský den aneb na suchu i ve vodě, všichni budem v pohodě - soupis zde

S lampionem za Kozlouchem podeváté - soupis zde

10. rozsvícení vánočního stromku - soupis zde

CHIC AFRIKA - já rád trsám, trsám - soupis zde

Dětský den, aneb staneme se mistry řemesel - soupis zde

S lampionem za Kozlouchem podesáté - soupis zde

11. rozsvícení vánočního stromku - soupis zde

Dětský den - ať žijí duchové a jiná strašidla - soupis zde

S lampionem za Kozlouchem pojedenácté - soupis zde

12. rozsvícení vánočního stromku - soupis zde

Vyhledávání

Aktuality 25. 5. 2019

Dětský den aneb dnes se stanu kovbojem


 13. 4. 2019

11.KLUBková zábava aneb DIVOKÝ ZÁPAD*ÁKOV

Fotografie z akce

Video z akce

 

Facebook