"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně!

…. to je název  projektu občanského sdružení TIŠICKÉ KLUBko, zaměřený na terénní cyklistiku, který vznikl ve spolupráci s občanským sdružením KOLORÁDO. 

 

 

Projekt  si klade následující cíle:

1) podpora sportování dětí - sami z vlastní zkušenosti víme, jak je těžké děti “vyhnat“ od televizorů či počítačů

 

2) naučit děti správným návykům bezpečné jízdy na kole - zlepšení dovedností na kole -manipulace, rovnováha, koordinace pohybů

 

3) společná zábava pro děti a dospělé

 

V rámci zmiňovaného projektu bychom rádi vybudovali minibikepark v obci Tišice, v prostoru hřiště na Pastvičkách. Půjde o koutek pro aktivní vyžití ve volném čase, zaměřený na cyklistiku. Bude zde možnost pořádat sportovní akce. Chceme vyvolat zájem jedinců i skupin vyzkoušet si nové aktivity. Minibikepark pak nabízí i možnost konání akcí pro školu i školku.

Důležitou součástí bikeparku bude prostor pro maminky s malými dětmi, relaxační prostory - lavičky, ohniště.

 

A co minibikepark je?

Minibikepark nabízí dosud nepoznané dobrodružství pro cyklisty. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o zábavnou „opičí“ dráhu pro kola. Do bikeparku bude moci přijít každý, koho baví jízda na kole – děti, dospělí, mladí i staří, začátečníci i pokročilí. Kolo lze použít libovolné.

 

 

Minibikepark v Tišicích na Pastvičkách

 

 

Obrázek znázorňuje:

- hnědou barvou – dirtová lajna 

- oranžovou barvou – pumtrack lajna

- žlutou barvou – lávková lajna

- modrou barvou – nájezdové a propojovací cesty na začátky lajn

- zelenou barvou – klidová zóna

 

Pro zajištění maximální bezpečnosti budou všechny dráhy jednosměrné. Samozřejmostí je použití ochranné přilby, případně rukavic a chráničů kolen. Od ulice Ke Křížku (p.č. 430) bude minibikepark oddělen nízkým plůtkem – pravděpodobně z podélně rozříznutých kmenů stromů - krajinek.

 

Dirtová lajna (dráha) – na obr. značeno hnědě - bude tvořena hliněnou zpevněnou cestou, na povrchu posypanou drobným sekaným kamenem zapraveným do povrchu pro jeho maximální zpevnění. Bude obsahovat několik skoků, boulí a klopených zatáček. Boule předpokládáme do výšky max. 1,3m. Šířka dráhy bude 2-2,5m, okraje budou pozvolně klesat až na úroveň okolního terénu.

 

Pumtrack lajna (dráha) - na obr. značeno oranžově -  tato dráha bude vytvořena pro styl zvaný „pums track“, tedy boule, které je možné projet bez šlapání. Povrch této  dráhy bude také hliněný s drobným sekaným kamenem zapraveným do povrchu. Boule na této dráze budou nižší než na dirtové lajně.

 

Lávková lajna (dráha) - na obr. značeno žlutě - dráha z pozemních dřevěných lávek – šířka jednotlivých lávek bude od 0,25 m do 0,75 m.

Prostor mezi jednotlivými lajnami a boky jednotlivých lajn chceme osít trávou, případně vysázet vhodné trvalky.

 

Klidová zóna – na obr. značeno zeleně – zde bude vybudováno ohniště, s možností posezení kolem dokola na půlkládách. Dále několik klasických laviček. Pro zpříjemnění pobytu pro menší děti, které ještě neumí jezdit na kole, zde vybudujeme herní prvek – při jeho výběru dáme prostor veřejnosti podílet se na jeho podobě formou hlasování.

 

Časově je projekt naplánován tak, jak budeme mít k dispozici finanční prostředky. Část finančních prostředků již máme k dispozici z posledních konaných akcí KLUBka, takže některé práce - přeskupení zeminy - již byly zahájeny a předpokládáme, že první návštěvníci by mohli dirtovou lajnu vyzkoušet na podzim 2011.

 

Při stavbě minibikeparku aktivně spolupracujeme s Obcí Tišice, která je vlastníkem všech pozemků, na kterých minibikepark vznikne. K terénním úpravám jsme získali "Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby" stavebního úřadu v Neratovicích – s průvodní zprávou nám pomohl Martin Kocura a Erik Čermák z o.s. Kolorádo.

 

 V souvislosti s výstavbou bikeparku se veřejnost ptá: "Proč se kvůli bikeparku pokácely stromy na Pastvičkách? ".

Odpověď zní: "Kvůli bikeparku se stromy nekácely. Obecní úřad na základě dřívějších upozornění místních obyvatel, jež mají v blízkosti zahrádky, provedl kontrolu letitých topolů a bylo zkonstatováno, že jsou ve velmi špatném stavu. Topoly byly duté,  vysychaly a suché těžké větve při silnějším větru nekontrolovaně padaly. Bylo rozhodnuto, že se vysadí v daném prostoru stromy nové. Je nám líto vzrostlé zeleně, ale v tomhle případě bezpečnost dětí a občanů je na prvním místě, i kdyby v prostoru bikepark nevyrostl, nemohly tam topoly zůstat."

 

Rádi bychom vyzvali rodiče, podnikatele ke spolupráci při výstavbě minibikeparku – uvítáme každou přiloženou ruku k dílu, materiální i finanční pomoc. Na oplátku můžeme poskytnout prostor vyčleněný pro reklamu.

 

Pokud máte zájem pomoci, ozvěte se prosím na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonní číslo 731 535 766.

Vyhledávání

Aktuality 25. 5. 2019

Dětský den aneb dnes se stanu kovbojem


 13. 4. 2019

11.KLUBková zábava aneb DIVOKÝ ZÁPAD*ÁKOV

Fotografie z akce

Video z akce

 

Facebook