"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Bikepark - 1. etapa výstavby

16. 7. 2011

Druhou sobotou v červenci byly zahájeny práce na první etapě výstavby bikeparku. Začala se budovat dirtová lajna, která byla z části již předem hlínou navezena. Musely se ale oddělit jednotlivé  „boule“, zvýšit sjezd a vytvořit nájezd. Ten den byla na místě kromě Martina a Jardy z občanského sdružení Kolorádo i  Andy Uhrová s Matějem a tahali přerostlý plevel, pan Čech s bagrem upravoval vše dle pokynů.  Holky z klubka s dětmi pak jedno odpoledne vytahaly další plevel tak, aby v sobotu 30. července mohly práce pokračovat.

 

30. 7. 2011

Bohužel počasí nepřálo a tak se v sobotu bagrovalo jen chvíli. Pokračujeme opět v sobotu 13. 8. 2011.

 

13. 8. 2011

Martin Kocura s Matějem Uhrem a Honzou Skálou se pustili s rýčem a lopatou do tvarování boulí. Jak nám vysvětlili, sklon boule je důležitý. Boule nesmí vynášet na strany a sklon určuje náročnost. Na místě ten den změnili plán a vytvořili na jedné bouli sklon pro standardní průjezd kola a souběžně sklon pro zkušenější bikery, který můžete i skočit.

Tento den se tedy vytvaroval sjezd a první boule, vše se poházelo hrubším štěrkem, který nám navezl opět pan Čech.

 

3. 9. 2011

Tým pracujících posílil.smiley Kromě Martina Kocury, Matěje Uhra a Honzy Skály přišla kompletní rodina Žákova a Andy Uhrová. Uvítali jsme pomoc pana Pavla Veselého, který z Mělníka dovezl z půjčovny motorové vibrační dusadlo a dusal a dusal a pak ještě házel lopatousmiley. Usmívající se První boule a sjezd se doházely jemnou drtí a pak se všichni vrhli na druhou bouli, která se musela dotvarovat a poházet po ní hrubý a jemný štěrk. Odnášely se velké kameny a výsledek je úžasný. Martin si kus dráhy projel s kolem jako zkušený biker a pravil: „ To je dobrý, já nemusím šlapat...“ V 15:30 brigáda skončila.

    

21. 4. 2012

Martin Kocura nechal dovézt další hromady hlíny a pustil se tentokrát sám s rýčem a lopatou do tvarování nájezdu. Jak nám vysvětlil, je nájezd potřeba zvýšit a hlavně po prvních zkušenostech  zde, děti nesmí najíždět ze silnice a tak se nájezd snažil navýšit tak, aby nebylo možné ze silnice na něj s kolem přímo najet. Naši pomoc odmítl, prý se potřebuje soustředitsmiley

 

04.2012

Po víkendové březnové brigádě bylo ještě nutné  bagrem srovnat hromadu hlíny v zadní části plochy. Hromada neobsahovala jen hlínu, ale kusy betonu, železa a strhly se i zbylé náletové dřeviny s kořeny, takže se nám podařilo naplnit kontejner na odvoz. Veškerou práci zrealizoval pan Václav Čech.

 

05.2012

Získali jsme dotaci na parkové úpravy bikeparku ze středočeského kraje v hodnotě 50.000 Kč. Přizvali jsme ke spolupráci, po poptávce a nabídkách, firmu Conifera. Plocha bikeparku je velká, proto jsme její parkové úpravy rozčlenily na tři části, které budeme postupně dle finančních možností realizovat.

   

1. část - plocha vpravo od boulí - od plotu k boulím, šikmé strany dirtových boulí

2. část – zadní plocha 

3. část – plocha v celé šíři nízkých boulí, dokončení

   

Rozsah prací v první části: Výsadba a dodávka stromů a dřevin, položení textilie a rozvoz mulčovací kůry, založení trávníku, chemické odplevelení, příprava zeminy, odfrézování pařezů.

   

23. 6. 2012

Martin Kocura a Petr Žák zvýšili nájezdovou plochu a vystavěli zábradlí. Už nám cyklisté nebudou moci najíždět na dráhu z ulice.

  

30.6.2012

Druhá velká brigáda v letošním roce. 

Plevel je neúprosný, hromady hlíny velké a všem v našem okolí se zdá, že se nic na bikeparku nového neděje. Bylo nutné zorganizovat další větší brigádu a přizvat na převozy hlíny techniku. 

  

Co jsme tedy udělali? 

Posekala se přerostlá tráva a plevel, přesadil se jeden menší habr, upravila se vyvýšená hráz nástupní plochy, kde se jako materiál použily tvrdé dřevěné palisády a zkombinovaly se s kamennou zídkou. Bobcatem se rozvážely hromady hlíny a tvořila se zvýšená otočka tak, aby se dokončil okruh velké dirtové lajny. Klopka v zadní části je již také začištěná. Sbírali jsme odpadky, natírali jsme dřevěné sochy bezbarvým lakem a vyhladovělým ochotným brigádníkům za odměnu opekli buřta. Jsme zase o krok blíž k cíli. Bohužel, na dřevěných sochách už byly stopy vandalismu. Prosíme návštěvníky, aby se chovali k parku ohleduplně a případné nenechavce „napráskali“.  

  

Co nás čeká během prázdnin? 

V nejbližších dnech bude firma Conifera vysazovat dřeviny a provádět další zahradnické práce v rozsahu 1. části z celé plochy určené k výsadbě. Objednali jsme dle ankety vítězné lavičky pro náctileté, které se zabetonují vedle dirtových lajn, viz „prostorová studie bikeparku“. Zpracujeme „pravidla jízdy na bikeparku“ a máme přislíbenou výrobu hlavní vstupní brány. Průběžně bude Martin Kocura ve svém volném čase čistit a ladit dirty.

  

Za nezištnou ochotu pomoci s prací děkujeme: Petr a Pavel Janouškovi, Jakub a Josef Šimonkovi, Petr Kouba - doprava palisád, Pavel Veselý, Petr Heřman, Petr Žák, Martin Kocura, Štěpán Tomášek.

Panu Čechovi pak děkujeme za ochotu a vstřícnost k našim požadavkům při bagrování.  

   

Na začátku to vypadalo jednoduše, je to přece „jen“ navezení hlíny, ale pravda je trošku náročnější. Někomu se může zdát, že práce pokračují velmi pomalu, ale protože stavbu neprovádí žádná dodavatelská firma na klíč, jsme rádi za pomoc Martina Kocury, který ve svém volném čase o víkendu organizuje nás a místní kluky bikeře a vše se odvíjí a buduje dle jeho pokynů. Také děkujeme všem dosavadním pomocníkům.

 

Uvědomujeme si, že areál je všem na očích. Chceme, aby vznikl hezký přírodní prostor aktivního odpočinku a určitě závazkům dostojíme. Také zvažujeme, že oslovíme zahradního architekta se zadáním vytvořit studii kompletního areálu včetně okolí a zároveň využijeme i služeb zahradnické firmy.  

 

30. 7. 2012

Zahájena 1. etapa parkových úprav bikeparku.

  

18. 8. 2012 – instalace dřevěné vstupní brány

Pan Radek Hlaváček z Kozel nám vyrobil dřevěnou dubovou vstupní bránu, která dominuje celému parku. Její součástí je i nápis MINIBIKEPARK ve výšině brány, aby každý návštěvník poznal, kam právě přichází. Foto zde.

    

4. 9. 2012 – instalace laviček pro náctileté

Naprostou novinkou jsou lavičky pro náctileté, kde jsme se nechali inspirovat městem Tábor.  Kluci a holky začínají vysedávat na lavičkách "ve výšinách" a můžou tak povzbuzovat bikery při jejich jízdách a skocích. Nové lavičky jsou vymyšleny tak, že v místě sedátka je jednoduchý rošt a tam, kde končí opěradlo je umístěno sedátko.

Instalaci provedli pracovníci údržby obecního úřadu. 

Tento typ laviček vyhrál v dotazníkové anketě a jejich celková cena byla 7.800 Kč.

  

Foto zde

 

10. 9. 2012

Minibikepark má svoji ozdobnou ceduli- součástí vstupní brány je i nápis MINIBIKEPARK vypálený na dřevěné fošně. Toto dílo vytvořila Dáda Heřmanová.

Foto zde

 

10. 9. 2012 – instalace dřevěných kůlů pro informační tabule

Pan Radek Hlaváček z Kozel nám také vyrobil a nainstaloval dřevěné kůly pro informační tabule. Na jedné tabuli bude provozní a návštěvní řád a na druhé tabuli bude mapa minibikeparku s jednotlivými drahami, jejich popisem a popisem oddechové zony.

S nátěrem kůlů včetně vstupní brány pomohl Matěj Uher a tabuli připravil a připevnil František Staněk s Pavlem Janouškem.  

 

23. 9. 2012
Tentokrát pan Václav Čech s technikou musel rozvézt hlínu a upravit dlouhý nájezd z klopky do startovací rozjezdové plochy a doplnil se nájezd do startu z brány. Povrch se ještě pokryl hlínou bez kamení. Teď už můžou bikeři svou jízdou nájezd „válcovat“.
Při akci pomáhal Petr Žák a uděloval zkušené pokyny.


29. 9. 2012
Pan Václav Čech excelentně bagrem rozvozil poslední hromady hlíny a vytvořil základ pro 2.etapu budování- nízká dráha s dobrodružnými prvky. Říkáme si, že plocha začíná vypadat moc pěkně.
Pracovníci údržby obecního úřadu pan Fürst, Soukup, Novák posekali opět přerostlý plevel a trávu.


8.10-10.10.2012
Dokončena 1. etapa parkových úprav – výsev tráva podél plotu v zadní části plochy.
Zahájení  II. etapy parkových úprav bikeparku
 

Pravidla jízdy na Minibikeparku Na Pastvičkách

  

Fotografie

Vyhledávání

Aktuality 25. 5. 2019

Dětský den aneb dnes se stanu kovbojem


 13. 4. 2019

11.KLUBková zábava aneb DIVOKÝ ZÁPAD*ÁKOV

Fotografie z akce

Video z akce

 

Facebook