"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Parkové úpravy - 1. etapa

30. 7. - 10. 8. 2012

Zahradnická firma Conifera z Přívor začala vysazovat dřeviny a provádět další zahradnické práce v rozsahu první části z celé plochy určené k výsadbě. (Prostorovou studii jsme představili již v březnu a můžete ji shlédnout zde.) Náklady na tuto část byly oceněny částkou  cca 80 tis. Kč, z toho jsme získali dotaci od Středočeského kraje v částce 50 tis. Kč.

  

Děkujeme s pomocí při zalévání rostlin panu Etčerovi, panu Sahulovi, za sponzorský dar okrasných travin paní Renatě Pešičkové (Pereny Hlavenec) a dar stromů firmě LESS & FOREST s.r.o.

  

Výpis materiálu 1.etapa

Cotoneaster dammeri Skogholm 110 ks

Forsythia x intermedia 3 ks

Hypericum“Hidcote“ 18 ks

Ligustrum vulgare“Atrovirens“ 31 ks

Miscanthus sinensis 32 ks

Pennisetum alupecuroides 100 ks

Potentila fruticosa“Goldteppich“ 189 ks

Potentila fruticosa „ Red Ace“ 30 ks

Pyracantha coccinea 1 ks

Spirea japonica“ Golden princess“ 16 ks

Spirea x vanhouttei 14 ks

Weigela Florida 2 ks

Tilia cordata 2 ks

Acer platanoides 2 ks

  

Mulčovací kůra 25 m3

Dřevěné kůly 12 ks 

travní osivo 10 kg

Mulčovací textilie 319 m2

Vyhledávání

Facebook