"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Od stromu k dětskému hřišti

Od stromu k dětskému hřišti je název projektu, který zpracovalo o.s. TIŠICKÉ KLUBko a který podpořila nejvyšší možnou částkou 100.000 Kč společnost T-mobile. Záměrem projektu je aktivně zapojit děti z místní mateřské a základní školy, včetně jejich rodičů, do výstavby herního prvku Vezírova pevnost. Tento dřevěný prvek doplní budované dětské hřiště. Děti se seznámí se všemi činnostmi souvisejícími s výrobou dřevěného herního prvku (s lesním porostem v okolí, s vlastnostmi dřeva a jeho uplatněním při stavbě, atd.) a samy budou moci ovlivnit budoucí podobu pevnosti-výstupové plochy. Se samotnou instalací pak pomohou rodiče.

  

Klubko věří, že získá podporu jednak rodičů, ale i ředitelek našich škol. Bez této spolupráce by se vidina dotace rozplynula.

I když KLUBko získalo významnou finanční částku na konkrétní prvek, kterým je Vezírova pevnost, přesto téměř stejně vysokou částku musí dodat z vlastní „kasy“. Všech čtrnáct holek z KLUBka je připraveno pracovat s co nejvyšším nasazením, protože celá realizace musí proběhnout do začátku června  roku 2010 slavnostním předáním prvku na Dětském dni. „Neúspěch nepřipouštíme a věříme, že naši poctivou snahu spoluobčané ocení a podpoří námi pořádané akce"

 

Letáček s anketou

Vyhledávání

Facebook