"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Průběžné výsledky hlasování v anketě

7. 10. 2009

Návštěvníci bramborového dne se mohli zapojit nejen do připraveného programu, ale i do ankety, ve které vybíráte podobu výstupových ploch na herní prvek Vezírova pevnost, který je cílem projektu „Od stromu k dětskému hřišti“. Ankety se zúčastnilo 79 návštěvníků všech věkových kategorií, a to s tímto výsledkem: 

Pro variantu „A“ hlasovalo 36 návštěvníků, pro „B“ 15 a pro „C“ 28.

Hlasování o podobě výstupových ploch probíhá jak na našem webu, tak i na webových stránkách obce Tišice. Na obou webech, stejně jako u návštěvníků bramborového dne, vede varianta „A“. Na druhém místě je po sečtení všech hlasů „béčko“, třetí je varianta „C“.

Pokud chcete hlasování ovlivnit a některou z variant svým hlasem podpořit, můžete tak udělat nejen na obou webech, ale rodiče dětí mohou vyplnit hlasovací lístky v průběhu listopadu ve školce i škole.

Hlasování bude probíhat do konce roku, protože pak již budeme vítěznou variantu OBJEDNÁVAT!

Vyhledávání

Facebook