"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Konečné výsledky hlasování v anketě

25. 1. 2010

Všichni naši občané a příznivci mohli na webu TIŠICKÉHO KLUBka a na webových stránkách obce Tišice hlasovat od poloviny do konce loňského roku o konečné podobě herního prvku Vezírova pevnost, která je cílem projektu „Od stromu k dětskému hřišti“. Hlasovalo se nejen prostřednictvím webů, ale i pomocí anketních lístků. Ty byly rozdány v září návštěvníkům Bramborového dne a dětem ve škole.

 

Anketa se týkala podoby výstupových ploch. Byly navrženy tři možné varianty. Děti ve škole daly nejvíce hlasů variantě C, v ostatních anketách zvítězila varianta A, která je i celkovým vítězem. Děti se tak mohou těšit na Vezírovu pevnost, kde kromě skluzavky naleznou tyto výstupové prvky: horolezeckou stěnu, svislý žebřík, nakloněnou rampu a šikmou síť.

 

Ankety na webu Tišic, ve škole a na podzimní akci se celkem zúčastnilo 411 hlasujících. Pro vítěznou variantu hlasovalo celkem 170 našich občanů, „béčko“ (nakloněná rampa, svislá síť, šikmý žebřík, svislá plošina s otvory) získalo 102 hlasů a varianta C (šikmá plošina s otvory a lanem, horolezecká stěna, šikmý žebřík, svislá síť) 139. Web KLUBka má pouze výsledky v procentech a zde hlasování dopadlo následovně: Pro A se vyjádřilo celkem 61,7 %, B získalo 17, 02 % a variantě C dalo hlas 21, 28 % hlasujících.

 

V tuto chvíli již firma Tomovy parky s.r.o. pracuje na výrobě celého herního prvku.

 

Věříme, že konečná podoba herního prvku přinese dětem mnoho radosti, stejně tak jako konečná podoba celého dětského hřiště budovaného KLUBkem za vydatné pomoci našich obyvatel.

 

 

Vezírova pevnost

Vyhledávání

Facebook