"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

2. etapa výstavby hřiště - příprava terénu

Dne 6. 5. 2010 byla zahájena výstavba Vezírovy pevnosti.

 

 

Po vytyčení dopadových ploch pro prolézačku, přijel pan Michal Krajč s bratrem Tomášem z firmy LAKSTAV PRAHA 5 s. r. o., aby s pomocí techniky připravili prostor, kde se bude Vezírova pevnost dne 12. 5. 2010 instalovat. Za intenzívního deště hlínu (a nejen hlínu, ale zbytky antuky a škváry) vybagrovali a odvezli. Nyní je ještě třeba okraje ručně začistit a montáž dětmi vysněné Vezírovy pevnosti může začít. Jak bagrování probíhalo, se můžete podívat zde.

 

Děkujeme manželům Ladislavě a Michalovi Krajčovým za ochotu s jakou nabídli pomoc při budování Vezírovy pevnosti.

 

Vyhledávání

Facebook