"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

2. etapa výstavby hřiště - instalace

12. 5. 2010

Je to bezmála na den rok, kdy TIŠICKÉ KLUBko, o.s. předalo dětem do užívání první herní prvky budovaného dětského hřiště. První krok byl za námi – klubkařkami – ale daleko delší cestu jsme měly před sebou. To, že bychom za další rok mohly udělat obrovský skok směrem k cíli se nám loni v červnu zdálo nemožné. Ale nemožné se stalo skutkem. Na konci tohoto velkého skoku kupředu stojí Vezírova pevnost!

 

Cesta k ní trvala celý rok a budovalo ji daleko více lidí, než pouhých čtrnáct klubkařek. Ty pracovaly na pořádaných akcích tak, aby výtěžek z nich byl co nejskvělejší a cesta k cíli rychlejší. Ruku v ruce s nimi šly pekařky a ti, kteří čímkoli přispěli ke zdaru každé akce. V neposlední řadě se vyplatila práce na dotacích, které přinesly podstatnou finanční částku. Společnost T-Mobile přispěla částkou 100 000 Kč a RWE přidalo dalších 40 000 Kč. Projekt, který byl podmínkou k získání dotace od T-Mobile, pomohly zrealizovat děti z nynější 2. a 4. třídy ZŠ a děti z MŠ.

 

Když se nashromáždila potřebná hromádka korunek - konkrétně částka 190.564 Kč -  došlo na den „D“. Tím byla středa 12. května 2010. Ale co by samotné holky zvládly, kdyby za nimi nestáli chlapi ochotní přiložit ruku k dílu a zajistit potřebnou technickou pomoc. Před samotnou realizací nabídla pomoc firma LAKSTAV Praha 5, s.r.o (konkrétně její jednatel Michal Krajč), která zajistila zemní práce - podrobnosti zde. Okraje  dopadové plochy začistili tatínkové David Krbec a Michal Pasovský. AUTODOPRAVA Petra Kouby a Václava Čecha navezla potřebný písek na dopadovou plochu, samotný písek (celkem 4 kontejnery) zajistila Autoškola VTR Motorsport - Ivan Vojta. Beton na ukotvení celé Vezírovy pevnosti přivezl Josef Šimonek. A pak už zbylo jen sehnat ochotnou partu chlapů, kteří pomohou při samotné montáži, a to se povedlo také. Takže když dorazili dva šéfmontéři z firmy Tomovy parky, čekala na ně parta ve složení: František Staněk, Petr Žák, Martin Binder, Pavel Rejnart, Jiří Marek, Jan Vojtěch Binder, Josef Šimonek a Ivan Vojta. Na ty čekalo pár opravdu pracovních hodin – od půl desáté do tří odpoledne. Ale výsledek stojí za to! Vezírova pevnost je na svém místě. Ještě zbývá doplnit dopadovou plochu o třetí a čtvrtý kontejner písku. Tohoto úkolu se zhostil Lukáš a Markéta Kalibánovi a Václav Trédl.

 

Všichni pomáhali jak mohli, i holky z klubka se chopily nářadí a pomohly házet a hrabat písek. Nakonec byla pevnost „obehnána“ bezpečnostní páskou, protože by ji nedočkaví návštěvníci mohli před zatvrdnutím betonu poškodit. Vezírova pevnost bude dětem do užívání předána v rámci dne dětí – 5. června 2010.

 

TIŠICKÉ KLUBko předá i tento herní prvek obecnímu úřadu, který zajistí pravidelné revize pověřeným pracovníkem panem Berkou a následnou roční revizi prvků odbornou firmou.

 

Dětské hřiště je velkou akcí všech, kteří chtějí nějak pomoci ke zlepšení vyžití v naší obci. My – klubkařky – jsme motorem celé této akce, ale ten by nestačil na to, aby celý „stroj“ začal fungovat. A tím dobře pracujícím strojem jsou všichni, kdo pomáhají, nabízí pomoc, pečou, přispívají na vstupném, věnují finanční dary. Za tuto podporu všem lidem a firmám děkujeme. Odměnou jim je spokojenost na tvářích všech uživatelů dětského hřiště.

 

Ale to ještě dokončené není! Dokončením druhé etapy vstupujeme do té třetí. A stejně jako jste se vy – občané našich obcí – vyjadřovali v anketě ke konečné podobě Vezírovy pevnosti, budete moci spolurozhodnout i o tom, do čeho půjdeme nyní. Takže vzhůru do třetí etapy, cíl je na dohled!!!

 

Fotografie z akce

Vyhledávání

Facebook