"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Zapojte se do projektu ...

Pomoci vybudovat hřiště pro děti je náš velký cíl, na který samy nestačíme. Střádáme finanční prostředky, které získáme jako výtěžek z jednotlivých akcí, ale bez zapojení široké veřejnosti je tato cesta k cíli daleká.

Chceme s naším projektem výstavby dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště v Chrástě vstoupit do povědomí našich občanů tak, aby věděli, že jakoukoli podporou naší činnosti, našich akcí sami přispívají k vybudování dětského areálu.

Cíl projektu:

  • - podílet se na vybudování dětského hřiště, zapojení veřejnosti do projektu
  • - zorganizovat akce, které budou mít benefiční charakter a prostředky z nich získané podpoří výstavbu a vybavení dětského hřiště
  • - oslovit veřejnost, místní podnikatele a firmy a jakoukoliv formou hmotnou či nehmotnou je zapojit do projektu
  • - pravidelně informovat občany o průběhu celé akce, k tomuto poslouží webové stránky sdružení, případně letáky nebo články v TR


Zapojte se do projektu
Letáček č. 1
Letáček č. 2

Vyhledávání

Facebook