"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

1. etapa výstavby dětského hřiště - instalace

29. 5. 2009

Přibližně před rokem jsme informovaly naše spoluobčany o velkém cíli, který si TIŠICKÉ KLUBko vytyčilo – vybudovat v areálu fotbalového hřiště v Chrástě spolu s občany Tišic, Chrástu a Kozel - dětské hřiště. Tento velký sen se začíná stávat skutečností. V pátek – 29. května 2009 byly nainstalovány první tři herní prvky dětského hřiště.

 Cesta k nim trvala přibližně rok a stála za ní poctivá práce všech holek z KLUBka a velká podpora činnosti tohoto sdružení z řad spoluobčanů a místních podnikatelů.
Holky připravovaly jednu akci za druhou, maminky a babičky pekly cukrovinky pro prodej, návštěvníci akcí platili vstupné a nakupovali. Sponzoři projevili podporu věcnými i finančními dary. A tak jsme společně našetřili na tři herní prvky – vlastně na dva – na dvouhoupačku a pérové houpadlo. Třetí hrací prvek - dřevěný mostek - zasponzoroval Vladimír Bezouška, který má v naší obci vnoučátka.
V první fázi realizace byl vybrán prostor pro hřiště. V další byla vybrána firma, která bude realizovat samotnou výrobu herních prvků a jejich instalaci. Byla oslovena firma Tomovy parky, která disponuje širokým výběrem prvků z přírodních materiálů. Její velkým plusem je možnost spoluúčasti občanů na vlastní instalaci prvků a to pouze za dohledu šéfa montáže, který dozoruje jejich správnou instalaci a ukotvení.
A právě na tuto možnost jsme vsadily – pevně jsme věřily tomu, že se najdou ochotní tatínci a s instalací pomohou. Ochotných pomocníků, a nejen z řad tatínků, se našlo opravdu hodně. S pomocí se přihlásil Václav Čech, který zajistil zemní práce – vybagrování zeminy pod herními prvky, její odvoz a následné přivezení 20 tun písku. Autoškola Ivan Vojta - potřebný písek zaplatila. Polosuchý beton na ukotvení herních prvků dovezl Josef Šimonek , který byl spolu s Františkem Staňkem, Pavlem Janouškem, Jiřím Tomáškem, Ivanem Janouškem, Pavlem Rejnartem a Janem Vojtěchem Biderem v pátek ráno po osmé hodině připraven pomoci s instalací herních prvků. Nebylo by správné zapomenout na Davida Krbce, kterého povinnosti ten den odvedly jinam, ale den předem zarovnal obvody dopadových ploch.
Po půl deváté přivezla auta herní prvky a šéf montáže začal udílet instrukce a rozdělovat práci. Byly vyhloubeny jámy na ukotvení herních prvků a po jejich usazení byly zality betonem. Nejvíce času a sil spotřebovalo rozvezení písku na dopadové plochy a jeho zarovnání. Na hřišti se intenzivně pracovalo do půl dvanácté.
Pomocí našich občanů a spoluúčastí firem na instalaci se podařilo ušetřit několik desítek tisíc korun, které by jinak musely být investovány. Takto se snáze ušetří na herní prvek, který bude znamenat druhou etapu výstavby dětského hřiště. Bude jím Vezírova pevnost nebo Kavčí věž. O tom, která věž bude nakonec realizována, rozhodnou naši občané hlasováním v připravovaných anketách na webových stránkách KLUBka a obce Tišice. Podrobnosti o hlasování sdělíme již na dětském dni, pořádaném 6. června v areálu fotbalového hřiště v Chrástě. V tento den budou hrací prvky předány dětem do užívání.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci první etapy výstavby dětského hřiště. Děkujeme i panu Červinkovi za nabídnutou pomoc, kterou příště rády využijeme. Děkujeme všem, kteří se zapojili do projektu „S KLUBkem – hřiště dětem“ a to jakoukoli formou podpory. Výstavba dětského hřiště není zdaleka jen výsledkem činnosti TIŠICKÉHO KLUBka, ale je výsledkem podpory a zapojení široké veřejnosti. Věříme, že společně zrealizujeme všechny fáze výstavby hřiště. My jsme v každém případě odhodlány k cíli dojít.
Vaše holky z KLUBka

Sponzoři
Fotogalerie

 

 

 

Vyhledávání

Facebook