…to je název projektu zaměřeného na terénní cyklistiku, který vznikl ve spolupráci s občanským sdružením KOLORÁDO.
Projekt si klade cíle:
 1.  podpora sportování dětí – sami z vlastní zkušenosti víme, jak je těžké děti “vyhnat“ od televizorů či počítačů

 2.  naučit děti správným návykům bezpečné jízdy na kole – zlepšení dovedností na kole – manipulace, rovnováha, koordinace pohybů

 3. společná zábava pro děti a dospělé

V rámci zmiňovaného projektu bychom rádi vybudovali minibikepark v obci Tišice, v prostoru hřiště na Pastvičkách.
Půjde o koutek pro aktivní vyžití ve volném čase, zaměřený na cyklistiku. Bude zde možnost pořádat sportovní akce. Chceme vyvolat zájem jedinců i skupin vyzkoušet si nové aktivity.
Minibikepark pak nabízí i možnost konání akcí pro školu i školku.

Důležitou součástí minibikeparku bude prostor pro maminky s malými dětmi, relaxační prostory – lavičky, ohniště.

A co minibikepark je?

Minibikepark nabízí dosud nepoznané dobrodružství pro cyklisty. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o zábavnou „opičí“ dráhu pro kola. Do minibikeparku bude moci přijít každý, koho baví jízda na kole – děti, dospělí, mladí i staří, začátečníci i pokročilí. Kolo lze použít libovolné.

Prostorová studie
Dirtová lajna

na obr. značeno hnědě – bude tvořena hliněnou zpevněnou cestou, na povrchu posypanou drobným sekaným kamenem zapraveným do povrchu pro jeho maximální zpevnění. Bude obsahovat několik skoků, boulí a klopených zatáček. Boule předpokládáme do výšky max. 1,3m. Šířka dráhy bude 2-2,5m, okraje budou pozvolně klesat až na úroveň okolního terénu.

Pumtrack lajna

na obr. značeno oranžově – tato dráha bude vytvořena pro styl zvaný „pums track“, tedy boule, které je možné projet bez šlapání. Povrch této dráhy bude také hliněný s drobným sekaným kamenem zapraveným do povrchu. Boule na této dráze budou nižší než na dirtové lajně.

Lávková lajna

na obr. značeno žlutě – dráha z pozemních dřevěných lávek – šířka jednotlivých lávek bude od 0,25 m do 0,75 m.

Klidová zóna

na obr. značeno zeleně – zde bude vybudováno ohniště, s možností posezení kolem dokola na půlkládách. Dále několik klasických laviček. Pro zpříjemnění pobytu pro menší děti, které ještě neumí jezdit na kole, zde vybudujeme herní prvek – při jeho výběru dáme prostor veřejnosti podílet se na jeho podobě formou hlasování.

Při stavbě minibikeparku aktivně spolupracujeme s Obcí Tišice, která je vlastníkem všech pozemků, na kterých minibikepark vznikne. K terénním úpravám jsme získali „Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby“ stavebního úřadu v Neratovicích – s průvodní zprávou nám pomohl Martin Kocura a Erik Čermák z o.s. Kolorádo.

Proč se kvůli bikeparku pokácely stromy na Pastvičkách?

„Kvůli bikeparku se stromy nekácely. Obecní úřad na základě dřívějších upozornění místních obyvatel, jež mají v blízkosti zahrádky, provedl kontrolu letitých topolů a bylo zkonstatováno, že jsou ve velmi špatném stavu. Topoly byly duté, vysychaly a suché těžké větve při silnějším větru nekontrolovaně padaly. Bylo rozhodnuto, že se vysadí v daném prostoru stromy nové. Je nám líto vzrostlé zeleně, ale v tomhle případě bezpečnost dětí a občanů je na prvním místě, i kdyby v prostoru bikepark nevyrostl, nemohly tam topoly zůstat.“

Rádi bychom vyzvali rodiče, podnikatele ke spolupráci při výstavbě minibikeparku – uvítáme každou přiloženou ruku k dílu, materiální i finanční pomoc. Na oplátku můžeme poskytnout prostor vyčleněný pro reklamu.

16. 7. 2011

Druhou sobotou v červenci byly zahájeny práce na první etapě výstavby bikeparku. Začala se budovat dirtová lajna, která byla z části již předem hlínou navezena. Musely se ale oddělit jednotlivé  „boule“, zvýšit sjezd a vytvořit nájezd. Ten den byla na místě kromě Martina a Jardy z občanského sdružení Kolorádo i  Andy Uhrová s Matějem a tahali přerostlý plevel, pan Čech s bagrem upravoval vše dle pokynů.  Holky z klubka s dětmi pak jedno odpoledne vytahaly další plevel tak, aby v sobotu 30. července mohly práce pokračovat.

30. 7. 2011

Bohužel počasí nepřálo a tak se v sobotu bagrovalo jen chvíli. Pokračujeme opět v sobotu 13. 8. 2011.

13. 8. 2011

Martin Kocura s Matějem Uhrem a Honzou Skálou se pustili s rýčem a lopatou do tvarování boulí. Jak nám vysvětlili, sklon boule je důležitý. Boule nesmí vynášet na strany a sklon určuje náročnost. Na místě ten den změnili plán a vytvořili na jedné bouli sklon pro standardní průjezd kola a souběžně sklon pro zkušenější bikery, který můžete i skočit.

Tento den se tedy vytvaroval sjezd a první boule, vše se poházelo hrubším štěrkem, který nám navezl opět pan Čech.

3. 9. 2011

Tým pracujících posílil.smiley Kromě Martina Kocury, Matěje Uhra a Honzy Skály přišla kompletní rodina Žákova a Andy Uhrová. Uvítali jsme pomoc pana Pavla Veselého, který z Mělníka dovezl z půjčovny motorové vibrační dusadlo a dusal a dusal a pak ještě házel lopatousmiley. Usmívající se První boule a sjezd se doházely jemnou drtí a pak se všichni vrhli na druhou bouli, která se musela dotvarovat a poházet po ní hrubý a jemný štěrk. Odnášely se velké kameny a výsledek je úžasný. Martin si kus dráhy projel s kolem jako zkušený biker a pravil: „ To je dobrý, já nemusím šlapat…“ V 15:30 brigáda skončila.

21. 4. 2012

Martin Kocura nechal dovézt další hromady hlíny a pustil se tentokrát sám s rýčem a lopatou do tvarování nájezdu. Jak nám vysvětlil, je nájezd potřeba zvýšit a hlavně po prvních zkušenostech  zde, děti nesmí najíždět ze silnice a tak se nájezd snažil navýšit tak, aby nebylo možné ze silnice na něj s kolem přímo najet. Naši pomoc odmítl, prý se potřebuje soustředitsmiley

04.2012

Po víkendové březnové brigádě bylo ještě nutné  bagrem srovnat hromadu hlíny v zadní části plochy. Hromada neobsahovala jen hlínu, ale kusy betonu, železa a strhly se i zbylé náletové dřeviny s kořeny, takže se nám podařilo naplnit kontejner na odvoz. Veškerou práci zrealizoval pan Václav Čech.

05.2012

Získali jsme dotaci na parkové úpravy bikeparku ze středočeského kraje v hodnotě 50.000 Kč. Přizvali jsme ke spolupráci, po poptávce a nabídkách, firmu Conifera. Plocha bikeparku je velká, proto jsme její parkové úpravy rozčlenily na tři části, které budeme postupně dle finančních možností realizovat.

1. část – plocha vpravo od boulí – od plotu k boulím, šikmé strany dirtových boulí

2. část – zadní plocha 

3. část – plocha v celé šíři nízkých boulí, dokončení

Rozsah prací v první části: Výsadba a dodávka stromů a dřevin, položení textilie a rozvoz mulčovací kůry, založení trávníku, chemické odplevelení, příprava zeminy, odfrézování pařezů.

23. 6. 2012

Martin Kocura a Petr Žák zvýšili nájezdovou plochu a vystavěli zábradlí. Už nám cyklisté nebudou moci najíždět na dráhu z ulice.

30.6.2012

Druhá velká brigáda v letošním roce. 

Plevel je neúprosný, hromady hlíny velké a všem v našem okolí se zdá, že se nic na bikeparku nového neděje. Bylo nutné zorganizovat další větší brigádu a přizvat na převozy hlíny techniku. 

Co jsme tedy udělali? 

Posekala se přerostlá tráva a plevel, přesadil se jeden menší habr, upravila se vyvýšená hráz nástupní plochy, kde se jako materiál použily tvrdé dřevěné palisády a zkombinovaly se s kamennou zídkou. Bobcatem se rozvážely hromady hlíny a tvořila se zvýšená otočka tak, aby se dokončil okruh velké dirtové lajny. Klopka v zadní části je již také začištěná. Sbírali jsme odpadky, natírali jsme dřevěné sochy bezbarvým lakem a vyhladovělým ochotným brigádníkům za odměnu opekli buřta. Jsme zase o krok blíž k cíli. Bohužel, na dřevěných sochách už byly stopy vandalismu. Prosíme návštěvníky, aby se chovali k parku ohleduplně a případné nenechavce „napráskali“.  

Co nás čeká během prázdnin? 

V nejbližších dnech bude firma Conifera vysazovat dřeviny a provádět další zahradnické práce v rozsahu 1. části z celé plochy určené k výsadbě. Objednali jsme dle ankety vítězné lavičky pro náctileté, které se zabetonují vedle dirtových lajn, viz „prostorová studie bikeparku“. Zpracujeme „pravidla jízdy na bikeparku“ a máme přislíbenou výrobu hlavní vstupní brány. Průběžně bude Martin Kocura ve svém volném čase čistit a ladit dirty.

Za nezištnou ochotu pomoci s prací děkujeme: Petr a Pavel Janouškovi, Jakub a Josef Šimonkovi, Petr Kouba – doprava palisád, Pavel Veselý, Petr Heřman, Petr Žák, Martin Kocura, Štěpán Tomášek.

Panu Čechovi pak děkujeme za ochotu a vstřícnost k našim požadavkům při bagrování.  

Na začátku to vypadalo jednoduše, je to přece „jen“ navezení hlíny, ale pravda je trošku náročnější. Někomu se může zdát, že práce pokračují velmi pomalu, ale protože stavbu neprovádí žádná dodavatelská firma na klíč, jsme rádi za pomoc Martina Kocury, který ve svém volném čase o víkendu organizuje nás a místní kluky bikeře a vše se odvíjí a buduje dle jeho pokynů. Také děkujeme všem dosavadním pomocníkům.

Uvědomujeme si, že areál je všem na očích. Chceme, aby vznikl hezký přírodní prostor aktivního odpočinku a určitě závazkům dostojíme. Také zvažujeme, že oslovíme zahradního architekta se zadáním vytvořit studii kompletního areálu včetně okolí a zároveň využijeme i služeb zahradnické firmy.  

30. 7. 2012

Zahájena 1. etapa parkových úprav bikeparku.

18. 8. 2012 – instalace dřevěné vstupní brány

Pan Radek Hlaváček z Kozel nám vyrobil dřevěnou dubovou vstupní bránu, která dominuje celému parku. Její součástí je i nápis MINIBIKEPARK ve výšině brány, aby každý návštěvník poznal, kam právě přichází.

4. 9. 2012 – instalace laviček pro náctileté

Naprostou novinkou jsou lavičky pro náctileté, kde jsme se nechali inspirovat městem Tábor.  Kluci a holky začínají vysedávat na lavičkách „ve výšinách“ a můžou tak povzbuzovat bikery při jejich jízdách a skocích. Nové lavičky jsou vymyšleny tak, že v místě sedátka je jednoduchý rošt a tam, kde končí opěradlo je umístěno sedátko.

Instalaci provedli pracovníci údržby obecního úřadu. 

Tento typ laviček vyhrál v dotazníkové anketě a jejich celková cena byla 7.800 Kč.

10. 9. 2012

Minibikepark má svoji ozdobnou ceduli- součástí vstupní brány je i nápis MINIBIKEPARK vypálený na dřevěné fošně. Toto dílo vytvořila Dáda Heřmanová.

10. 9. 2012 – instalace dřevěných kůlů pro informační tabule

Pan Radek Hlaváček z Kozel nám také vyrobil a nainstaloval dřevěné kůly pro informační tabule. Na jedné tabuli bude provozní a návštěvní řád a na druhé tabuli bude mapa minibikeparku s jednotlivými drahami, jejich popisem a popisem oddechové zony.

S nátěrem kůlů včetně vstupní brány pomohl Matěj Uher a tabuli připravil a připevnil František Staněk s Pavlem Janouškem.  

23. 9. 2012
Tentokrát pan Václav Čech s technikou musel rozvézt hlínu a upravit dlouhý nájezd z klopky do startovací rozjezdové plochy a doplnil se nájezd do startu z brány. Povrch se ještě pokryl hlínou bez kamení. Teď už můžou bikeři svou jízdou nájezd „válcovat“.
Při akci pomáhal Petr Žák a uděloval zkušené pokyny.

29. 9. 2012
Pan Václav Čech excelentně bagrem rozvozil poslední hromady hlíny a vytvořil základ pro 2.etapu budování- nízká dráha s dobrodružnými prvky. Říkáme si, že plocha začíná vypadat moc pěkně.
Pracovníci údržby obecního úřadu pan Fürst, Soukup, Novák posekali opět přerostlý plevel a trávu.

8.10-10.10.2012
Dokončena 1. etapa parkových úprav – výsev tráva podél plotu v zadní části plochy.
Zahájení  II. etapy parkových úprav bikeparku

Fotografie

29. 6. 2013
Sešli jsme se v malém týmu a bylo potřeba hlavně silných paží, které my ženy z klubka nemáme. Tak jsme přizvali na pomoc Petra Žáka, Pavla Habarta, Marcela Kužela, Josefa Šimonka, Jakuba Šimonka. Byla vytyčená lajna a zase se přemisťovala hlína. Pan Čech s technikou musel doopravit malé kopečky na celé ploše určené pro tuto etapu. A připravili jsme si práci pro příště. Pokud má být tato část dobrodružná, budeme budovat dřevěnou lávku. A zase vozit další hlínu bez kamení na pokrytí terénu.
Mezi tím Andy natřela nové sochy, Mirka, Radka, Blanka bojovaly s plevelem.

27. 7. 2013
Jde se na to pánové, dámy budou jen přihlížet a to znamená, že připomínkám neuniknete.smiley
Sestavili jsme nízkou dřevěnou lávku dlouhou 8 m. Dřevo nám přivezl Pavel Veselý a k práci se postavil Petr Žák, Josef Šimonek, Jakub Šimonek a Pavel Veselý.
Doufáme, že si dobrodružství děti s kolem užijí.


24. 8. 2013
Už se blíží konec výstavby, ale nedalo nám to a rozhodli jsme se ještě spojit dva menší kopce druhou dřevěnou lávkou o délce cca 3 m a vytvořit ucelený okruh pro plynulou jízdu s kolem. Pomoci nám přišel Petr Žák, Josef Šimonek, Jakub Šimonek, Marcel Kužel a hliněný terén opět rovnal pan Čech s bobcatem.
Myšlenka je taková, že si děti dráhu ujezdí a my pak dosejeme trávu na místa, kde se s kolem neprojíždí. Takže ještě letos s prací nekončíme..


28. 9. 2013
V září chceme zorganizovat první závody a nalákat děti a mládež na „nějaké ty ukázkové skoky na dirtech“. Vanda oslovila na exhibici BMX známého a zkušeného Filipa Mrázka a ten se ochotně nabídl a přišel si sám „uplácat“ velký dirt. Museli jsme navézt další hlínu a rozvoz opět zajistil pan Čech. Vše je na závody připraveno.

30. 7. – 10. 8. 2012

Zahradnická firma Conifera z Přívor začala vysazovat dřeviny a provádět další zahradnické práce v rozsahu první části z celé plochy určené k výsadbě. (Prostorovou studii jsme představili již v březnu a můžete ji shlédnout zde.) Náklady na tuto část byly oceněny částkou  cca 80 tis. Kč, z toho jsme získali dotaci od Středočeského kraje v částce 50 tis. Kč.

  

Děkujeme s pomocí při zalévání rostlin panu Etčerovi, panu Sahulovi, za sponzorský dar okrasných travin paní Renatě Pešičkové (Pereny Hlavenec) a dar stromů firmě LESS & FOREST s.r.o.

  

Výpis materiálu 1.etapa

Cotoneaster dammeri Skogholm 110 ks

Forsythia x intermedia 3 ks

Hypericum“Hidcote“ 18 ks

Ligustrum vulgare“Atrovirens“ 31 ks

Miscanthus sinensis 32 ks

Pennisetum alupecuroides 100 ks

Potentila fruticosa“Goldteppich“ 189 ks

Potentila fruticosa „ Red Ace“ 30 ks

Pyracantha coccinea 1 ks

Spirea japonica“ Golden princess“ 16 ks

Spirea x vanhouttei 14 ks

Weigela Florida 2 ks

Tilia cordata 2 ks

Acer platanoides 2 ks

  

Mulčovací kůra 25 m3

Dřevěné kůly 12 ks 

travní osivo 10 kg

Mulčovací textilie 319 m2

8.10-10.10.2012
Zahájení 2. etapy parkových úprav.


Zahradnická firma Conifera z Přívor začala vysazovat dřeviny a provádět další zahradnické práce včetně založení trávníku na zbylé ploše v zadní části-roh. (Prostorovou studii jsme představili již v březnu a můžete ji zhlédnout zde.) Náklady na tuto část byly oceněny částkou cca 20 tis. Kč.


Pokračování této etapy bude záviset na dodělání nízké lajny, ale chtěli bychom v roce  2013.

Výpis materiálu 2. etapa:
Berberis thunbergii 35 ks
Berberis thunbergii „ Atropurpurea Nana“ 46 ks
Ribes alpinum 26 ks
Mulčovací kůra 9,5 m3
Travní osivo
Mulčovací textilie 90 m2

Listopad 2013
Zahájení  3. etapy parkových úprav.
Zahradnická firma Conifera z Přívor začala vysazovat dřeviny a provádět další zahradnické práce. (Prostorovou studii jsme představili již v březnu 2012 a můžete ji zhlédnout zde.) Jelikož se prostor nízké lajny tvarově změnil oproti projektu, tak i výsadba této plochy je pozměněná.  Náklady na tuto část byly oceněny částkou cca 31 tis. Kč. 
 
Výpis materiálu 3.etapa
Berberis thunbergii 2 ks
Platanus acenfolia 1 ks
Berberis thunbergii „ Atropurpurea Nana“ 2 ks
Putentila Fruticosa 20 ks
Cotoneaster Dammerii Skogholm 60 ks
Tilia cordata 2 ks
Forsithia intermedia 20 ks
Spirea vanhoutei  50 ks
Spirea bumalda Anthony Waterer 50 ks
Pennisetum alopecuroides 50 ks
 
Mulčovací kůra 9,5 m3
Mulčovací textilie 110 m2 

Na začátku projektu jsme slibovali, že park nebude jen o jízdě na kole, ale vznikne zde i zázemí  pro odpočinek či jiný doplňkový sport, který by byl pro náctileté. Jelikož areál dle dosavadních zkušeností navštěvují všechny věkové skupiny, a to byl náš tajný záměr, zvolili jsme prvek, který by vhodně doplňoval vyřezané sochy a ke sportu měl blízko. A jelikož jsme díky Vám našetřili z minulých akcí potřebnou částku 100 tis. Kč, můžeme Vám dnes již nízké minilanové centrum představit. 

Vystavíme čtyři dvoumetrové akátové sloupy a mezi nimi bude systém různých lan. Udržet se na lanech nebude jednoduché, ale určitě zábavné. Vše je certifikované a vyzkoušet si zábavu či sport může dospělý i dítě.

Fotografie

Až půjdete z kondiční procházky, z běhu nebo jen tak kolem projedete, zastavte se na bikeparku u nás v Tišicích a protáhněte se na nových posilovacích strojích. Prý je to moderní wink Výběr jsme konzultovali s trenérem posilovny, který jednoznačně doporučil prvky na problematickou část těla – břicho. A aby to nebyla nuda, přidali jsme jeden prvek na posilování horní části těla.

KLUBko z pořádaných akcí našetřilo na tyto stroje a zaplatilo za ně necelých 130.000 korun.


Street workout

Dalším prvkem, o který bychom rádi rozšířili náš bikepark je street workoutový prvek Nippur XS. Na své si zde přijdou příznivci workoutu. Na ploše cca 60 m2 Nippur XS uspokojí až 11 zároveň cvičících sportovců. Všechny prvky jsou dynamicky propojeny, lze na něm tedy efektivně přejít z klasického workoutu k bar freestylu.

SEGMENTY
 • 4x Hrazda 140
 • 1x Lomená hrazda pro široký úchop
 • 1x Dvojitá hrazda 140
 • 1x Trojitá hrazda 140
 • 1x Multibar 110
 • 1x Žebřiny 110
 • 1x Monkeybar 110
 • 1x Dvojitá bradla 140
 • 1x Designová hrazda nižší
 • 1x Designová hrazda vyšší
 
  Nippur XS

24. a 25. 3. 2012

  Nějaký ten puchýř od hrabiček, bolavá záda a nohy, vytahané ruce,  i tak by se dala zhodnotit víkendová akce s řezbáři. Holky z KLUBka pojaly tento víkend nejen jako řezbářskou show pro příchozí, ale byla to i brigádní „show“ s hrabičkami a lopatami. Celý víkend jsme čistili prostor na Pastvičkách od spadaného listí, náletových keřů, spadaných klacků, přerostlé trávy, navežené letité skládky střešních tašek, skla, „petek“ a kamenů.  Za odměnu pro všechny byl připravený dobrý špekáček opečený na ohni či nějaký ten sladký pamlsek od holek z KLUBka.

  Řezbářská show byla dokonalá. Obdivovat výtvory, které za dva dny vykouzlily šikovné ruce řezbářů Honzy Busche, Honzy Holuba a Petra Žemličky z občanského sdružení HUMBUK z kmenů topolů, jsme mohli nejen my, ale i příchozí, kterých se během dne vystřídalo na desítky. A bylo co obdivovat. Vidět hotová díla, ale i jejich zrod můžete vefotogalerii. Budeme však rády, když se přijdete podívat a sochy „osahat“ rovnou na bikepark. Zatím jsou umístěny volně, jejich konečné umístění na bikeparku hledáme.    

  Co říci závěrem? Počasí bylo krásné a přispělo k úžasné atmosféře. Všem, kteří přišli pomoci děkujeme a těm, co si za zády šuškají o nepořádku a kritizují, vzkazujeme:  „Samo se nikdy nic přes noc neudělá!“ My jsme šli příkladem, že to myslíme vážně. …. že chceme z prostoru, který už léta nesloužil pro sportování, ale pro venčení psů, odkládání odpadu či zkracování si cesty, vytvořit účelný areál pro děti i dospělé, kam si půjdete odpočinout i zasportovat. Prožít adrenalin na kole zde,  místo sjíždění schodů u letního kina je asi příjemnější, nemyslíte?

Za nezištnou ochotu pomoci s prací děkujeme místním občanům, kterými jsou:  

Ivan  Bruner, Václav Čech, paní Ernstová, Jana Mikulášová, paní Suchá,  Štěpán Tomášek, Matěj, Klárka a Bára Uhrovi, paní Vášová, Pavel Veselý, Michal Vítovec.

A všechny holky z KLUBka s dětmi.

6. 4. – 7. 4. 2013
Místo ranního pozdravu jsme při sobotním setkání na brigádě na bikeparku slyšeli: „Taková zima, loni na brigádě bylo krásných 20 stupňů“.  Ano, tentokrát počasí nepřálo a my v chladu v rukavicích a čepicích hrabali listí, stříhali keře a traviny a odnášeli kameny z okolí dráhy.  Za odměnu jsme si opekli buřtíka a ohřáli se u ohýnku.


Jsme rádi, že kromě holek z KLUBka a jejich dětí přišli pomoci Luboš Baja s dětmi, pan Chloupek s dětmi, pan Pavel Veselý, pan Ivan Bruner. Moc si této pomoci vážíme a děkujeme za ni.


Současně o víkendu proběhlo i řezbování, kdy se další topolové kmeny proměnily v krásné až umělecké výtvory pod rukama zkušených řezbářů z Klecan.  Na nové sochy se můžete přijít podívat na bikepark, kde budou trvale umístěny.  Jeden kmen jsme použili a nechali vytvarovat jako medvědí lavici – budete moci na ní ve stínu pod akátem odpočívat. 


Pomoci nám přišly ze školky i paní Nováková a paní Černá. Po dohodě s KLUBkem a řezbáři, si školka nechala vyřezat pohádkový domeček, který bude součástí zrekonstruované zadní části zahrady ve školce. 

Přáli bychom si, aby se sochy nestaly dalším terčem vandalů jako tomu bylo v noci ze středy  27.5. na čtvrtek  28. 5. 2013. Vandalové ukázali svoji „statečnost“ a kromě převrácených soch vytrhali i stromy na podzim zasazené. Co jsme čekali, když je plocha v noci tmavá? I tuto odezvu jsme slyšeli. Možná úctu k něčí práci, která byla dobrovolná, úctu k dětem, co si na bikepark jezdí rády na kole zařádit.

Fotografie