Za tým KLUBkařek děkujeme:

 • moderátorovi akce Vláďovi Bezouškovi
 • Františkovi Staňkovi za osvětlení prostoru
 • Martinovi Skálovi za zapůjčení aparatury
 • Marcelovi Kuželovi za ozvučení
 •  Markovi Zienertovi za nahrání hudebního podkladu 
 • firmě VARIANT spol. s r.o. z Přívor za koření do svařáku a dětského punče
 • Evě Kušové za svícny do prodeje
 • dětem i sboru učitelů z MŠ a ZŠ za zorganizování vystoupení dětí
 • Obci Tišice
 • Václavě Kavínové
 • Heleně Kravcové

Pekařky a pekaři:

Čemusová Jana
Havlíčková Saša
Hrušková Jana
Janoušková Blanka
Janoušková Dana
Kocurová Magda
Kučerová Hana
Končelová Hana
Kváčková Zdenka
Pasovská Renata
Prošková Zuzana
Rendeková Simona
Šimonková Ivana
Veisová Míša
Veselý Pavel
Volfová Růžena
Vostřáková Lucie

a všechny ty, které jsme si ve spěchu zapomněli poznamenat

Děkujeme:

panu Červinkovi za poskytnutí elektřiny k osvětlení stánků,
Ivanu Janouškovi za odpálení ohňostroje,
Josefu Šimonkovi a Pavlu Janouškovi za technickou pomoc s instalací strašidel,
rodině Štruplové za originální doplnění strašidel,
všem dětem, které nám pomáhaly strašit,
firmě VARIANT spol. s r.o. z Přívor za koření na svařák a dětský punč,
Radce a Milanovi Šťastným za dýně k ozdobení cesty,
Pavlu Veselému za dopravu stolů do parku u Kalu

Pekaři a pekařky:

Capratová Zuzana
Čechová Dáša
Havlíčková Saša
Hrubá Renáta

Janoušková Blanka

Kavínová Vendulka

Křížová Simona
Kučerová Hanka
Minkov Edita
Nováková Božena
Šimonková Ivana
Vostřáková Lucie

Finančními dary přispěli:

A-klimastav s.r.o.
Tišice.Net s.r.o.
Milan Vít – nástrojárna, lisovna
Obec Tišice
Jelínek – stavby, sanace s.r.o.
Petr a Magdalena  Žákovi
PRACOM s.r.o.
Czechiachem Pharma s.r.o.
Instalatérství Tomáš Bohata 
Ing. Michal Novák, projektová činnost ve výstavbě
Mikrometal s.r.o.
IDEASTAV STAVEBNÍ s.r.o.
Ing. Zbyšek Bureš, CSc.
Kamenictví  Josef Šimonek
Ing. Attila Sovány
Billa Neratovice, spol. s r.o.
Zahradnictví Irena Nohejlová

 

Věcnými dary přispěli:

Tchibo Praha spol. s r.o.
Burda Praha, s.r.o.
Jan Press s.r.o. , časopisy pro děti
THIMM Obaly k.s.
Cukrárna H+H
Martin Binder
Radka a Milan Šťastní 

 

Pekaři a pekařky:

Čechová Dagmar
Habartová Jarmila
Havlíčková Katka
Heřmanová Daniela
Hrstková Markéta
Janoušková Dana
Krajč Ondra
Křížová Simona
Kučerová Hana
paní Müllerová
Pasovská Renata
Proškova Zuzana
Terzievová Radka
Veisová Míša
Vítová Hanka
Vojtěchovská Amálka
Volfová Růža
Vostřáková Lucie